Næstkommanderende/deling til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)


Næstkommanderende/deling til Uddannelseskompagniet ved Føringsstøtteregimentet (genopslag)

Føringsstøtteregimentet søger en oversergent, som kan være en rollemodel og bidrage til at give vores soldater ved Hærens Basisuddannelse (HBU) i Uddannelseskompagniet, de bedste forudsætninger for, at blive fremtidige kolleger og gode ambassadører for Forsvaret.
Om os
Uddannelseskompagniet består af 5 delinger, hvis primære opgave er at uddanne soldater i rammen af Hærens Basisuddannelse (HBU) og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) til enten Totalforsvaret eller stående enheder i Hæren. Kompagniet tæller op mod 180 soldater, når vi er flest, heraf 28 befalingsmænd og 7 officerer. Det er med andre ord et stort og alsidigt kompagni, du kommer til at forrette tjeneste i og hvor vi har et stort fokus på trivsel og støtte på tværs af delinger.

I kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. HBU-delingen består udover dig af delingsføreren og 4 gruppeførere og et antal værnepligtige.

Til at støtte både basis- og reaktionsstyrkeuddannelsen råder kompagniet over en uddannelsessektion bestående af en uddannelsesstøtteofficer (premierløjtnant), en uddannelsesbefalingsmand (seniorsergent), fem instruktører (sergenter) og én uddannelseshjælper.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer og netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

Såfremt du ønsker at vide mere om kompagniets opgaver og hverdag kan vores facebookside anbefales. Den finder du ved at søge på ”Uddannelseskompagniet/Føringsstøtteregimentet”.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende/deling skulle løse mange forskellige opgaver, og det må derfor forventes at du er i stand til at holde mange bolde i luften på samme tid. Du er ansvarlig for logistikvirksomheden i delingen, herunder planlægning og gennemførsel af vedligeholdelsestjenesten samt BSO tjenesten på øvelsesaktiviteter. Ydermere er du sammen med delingsføreren ansvarlig for den personlige og faglige udvikling af GF i delingen i tæt samråd med kompagnibefalingsmanden. Logistikvirksomheden varetages i samarbejde med både næstkommanderende i kompagniet og forsyningsbefalingsmanden.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen. De nye officerer og delingsførere kommer direkte fra Løjtnantsskolen i Slagelse, hvorfor din erfaring med personaleledelse, uddannelse og felttjeneste er essentiel for at soldaterne får en uddannelse af særdeles høj kvalitet.
Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet, hvorfor du skal være afklaret med at have en del dage væk fra hjemmet. I alt har HBU ca. 15 øvelsesdøgn inkl. SKYPER pr. HBU hold og HRU omkring 20 øvelsesdøgn inkl. SKYPER og UKUSK.

Dine tre væsentligste opgaver som NK/DEL er:
• I samarbejde med delingsføreren planlægge og gennemføre HBU for op til 40 værnepligtige.
• Skabe rammer og forudsætninger for gruppeførerens (GF) virke og uddannelse.
• Være ansvarlig for delingens materiel, herunder vedligeholdelsestjenesten.

Du skal arbejde i et miljø med meget unge mennesker, for hvem militæret er en helt ny udfordring, og du skal samarbejde med unge befalingsmænd, der er afhængige af dine råd, vejledning og erfaring.

Afhængig af dine evner og dine personlige ambitioner er der forskellige muligheder for kompetenceudvikling, herunder mulighed for at læse MAU eller akademiuddannelse i ledelse m.h.p. officersuddannelsen.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent.
Det forventes at du kan planlægge og gennemføre relevante og spændende uddannelsesaktiviteter, da du kommer til at arbejde med unge mennesker, der forventer, at du leverer en motiverende og inspirerende uddannelse. Herudover forventes det, at du tør og vil, påtage dig ansvaret for udviklingen af dit undergivne personel.

Udgangspunktet er, at alle HBU soldater er potentielle fremtidige kolleger. Det er din opgave at give dem verdens bedste basisuddannelse, en uddannelse hvor du får det bedste frem i dem. Du skal konstant søge at afdække deres specifikke kompetencer, styrker og svagheder og effektivt støtte den enkelte soldat med at forbedre svaghederne og understøtte styrkerne.

Du har med din fremtoning, opførsel og væremåde en utrolig stor indflydelse på, hvorvidt den unge HBU eller HRU soldat bliver en kollega, vi kan være stolte af eller det modsatte. Det forventes, at du er dit ansvar bevidst og handler i forhold til dette. Korrekt påklædning, ordentlig mandskabsbehandling, professionel optræden og dedikation til opgaven er de absolutte minimumskrav til dig.

Det vil være ønskeligt, hvis du har kendskab til læringsplaner og uddannelsesforløbet under Hærens Basisuddannelse samt at du tidligere har været gruppefører i HBU eller HRU ved én af Hærens enheder, men ikke et krav. Det ligeledes være en fordel at du som minimum har kørekort til kat. B.

Stillingen kan evt. besættes af en egnet medarbejder med graden sergent. Der vil i givet fald blive lavet en uddannelseskontrakt med henblik på indtræden på videreuddannelses trin I (VUT-I), eller de kommende uddannelses- og/eller udnævnelseskriterier, der kvalificerer til udnævnelse til oversergent” i stedet for VUT I, efter nærmere aftale med din chef.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være på i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i Uddannelseskompagniet: kaptajn Michael N. Laursen på tlf.: 41 38 71 00 eller via mail på fsr-2b-300a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 8. december 2019. Samtaler forventes afholdt herefter.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt og tiltrædelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.
Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte. Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet,
Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

14.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent