Faglært militær Lager- og Logistikoperatør til udleverende depot Høvelte


Faglært militær Lager- og Logistikoperatør til udleverende depot Høvelte

Brænder du for at arbejde med ammunition og lagerføring? Så er det måske dig vi leder efter til vores udleverende depot i Høvelte.
Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD), som er en del af Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI), indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til Forsvarets enheder og ansatte. Til løsning af denne opgave er vi godt 650 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet.

Forsyningsafdelingen ved FDD varetager den direkte genforsyning af forsvarets operative enheder og myndigheder indsat enten nationalt eller internationalt. Afdelingen modtager, behandler og ekspederer rekvisitioner på varer og tjenesteydelser, herunder også reservedele.

Udleverende depot Høvelte servicerer Forsvarets enheder, myndigheder og enkeltpersoner på garnisonen i det Storkøbenhavnske samt det Nordsjællandske område.
Om stillingen
Til udleverende depot Høvelte søger vi en militær (M112) Lager- og Logistikoperatør med erfaring inden for logistik- og forsyningstjeneste ved et af Forsvarets enheder på underafdelings-, afdelings- eller brigadeniveau - gerne med INTOPS-erfaring inden for de sidste 4 år.

Som en del af et aktivt og engageret logistisk team skal du som Lager- og logistikoperatør løse følgende opgaver:
• Modtagelse og forsendelse af varer.
• Modtagelse, oplægning og udlevering af materiel fra efter omstændighederne hoveddepot, eksterne leverandører og/eller brugende enheder.
• Ombytning af materiel.
• Oplægning og soignering af materiel.
• Udlevering, omklædning og tilbagelevering af mundering fra personel.
• Registrering af materielbevægelser i FORMAT.
• Klargøring/optælling/oplægning af materiel til kassation.
• Ind- og udlevering af ammunition.
• Håndtering af materiel til forsendelse eller vedligeholdelse.
• Kontrol af holdbarhedsdatoer på oplagte materialer.
• Kontrol af batch-styrede materialer.
• Kontrol af ændring af materialenumre.
Om dig
Du er konstabel fra et af de tre værn, og du har haft en tilfredsstillende tjeneste.
Du interesserer dig for logistik, og for at være med til at sikre, at forsvarets enheder kan kæmpe og vinde. Du er en udpræget teamplayer og bidrager aktivt til en opgaveløsning, hvorunder du løbende holder et højt fagligt niveau. Du kan under varetagelse af egne logistiske ansvarsområder, arbejde selvstændigt og formår – med soldaten i centrum - at sætte retning og koordinere indsatsen, så resultater nås rettidigt.

Opgaverne er mangfoldige og ikke to dage er ens. Du trives derfor i et miljø, hvor forandringsvilje og omstillingsparathed er nødvendige egenskaber. Du vil skulle indgå i et aktivt og engageret team bestående af både civile og militære medarbejdere.

Det vil være en absolut fordel såfremt du har erfaring med logistik i Forsvaret, og er uddannet i DeMars lagerbeholdning. Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet inden for Farligt Gods (FARGO), lagerstyring og myndighedsbeholdning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. for ansatte i Hæren er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Løn m.v. for ansatte i Flyvevåbnet eller Søværnet er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse som Lager- og Logistikoperatør. Dette skal dokumenteres med forevisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent M.B. Larsen på tlf.: +45 41740622 eller e-mail: FMI-F-UDHV01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i direkte forlængelse heraf. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD).
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.

Ca. 700 af FMI 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus.

FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og kampfly til støvler og lommeknive. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Høveltegård

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

14.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent