Medarbejder til S1/administration ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland


Medarbejder til S1/administration ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Har du lyst til at arbejde med forvaltning af ansat, frivilligt og reserve personel i rammen af det nationale beredskab til understøttelse af skarpe indsættelser og uddannelse? Og kan du bidrage til opbygningen og driften af en ny organisationsstruktur? Er du stærk til at forvalte, planlægge, tilrettelægge, kommunikere og bringe ting til udførelse i et fleksibelt, dynamisk og udfordrende miljø? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er en kompleks arbejdsplads, hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidig være specialist inden for eget område.
En vigtig dimension i dagligdagen er samarbejdsrelationer på tværs af stabsstrukturen med øvrige medarbejdere, frivillige og personel af reserven, samt samarbejde med hæren, politi og øvrige civile myndigheder i en projektbaseret tilgang.

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er organiseret som en kampbataljonsstab og er omdrejningspunktet for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesaktiviteter, presse- og kommunikationsvirksomhed, øvelser og operativt virke – herunder både varslede og uvarslede operative indsættelser i distriktets ansvarsområde.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med fastansatte officerer, befalingsmænd og civilt ansatte, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Elementerne, herunder S1, vil bestå af en kombination af alle personalekategorier, hvor du vil være et vitalt omdrejningspunkt for søjlens samlede tjeneste.

Du vil indenfor S1 elementet få ansvaret for en række udvalgte emneområder, som binder personelforvaltning, uddannelse og operation sammen forud for, under og efter uddannelser/øvelser. Du vil skulle medvirke i opbygge og udvikle af relevante kapaciteter på distriktsniveau til understøttelse af Hjemmeværnskompagniernes og distriktets opgaveløsninger. Jobbet er varierende og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har indflydelse på opgaveløsningen, samt hvor du selv udleder og identificerer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen.

Af øvrige opgaver vil du bl.a. blive ansvarlig for/arbejde med:
• Bidrage til arbejdstidsregistrering for fast personel.
• Udførelse af daglig tjeneste på dele af det samlede administrationsområde og udvalgte områder indenfor personelforvaltning, HR generelt og service. Herunder at støtte og vejlede de øvrige ansatte og det frivillige personel i disse forvaltning og opgaveløsning i rammen af det administrative område.
• Deltager i tilsyns- og kontrolvirksomhed/inspektioner ved distriktets kompagnier på forvaltningsområdet.
• Indgå i operative stabsarbejder i rammen af S-strukturen i S1 administration.
• Bidrage med forvaltning af personel af reserven.

Du vil blive tildelt en-eller tomandskontor med mulighed for fjernarbejdsplads. Der må forudses nogen rejseaktivitet i forbindelse med kurser, seminarer og møder. Der vil nogle gange forekomme aften- og weekendarbejde efter gældende overenskomst.

Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger, men opgaverne skal ses som en del af en større sammenhæng på tværs af strukturen.
Nogle, specielt de store opgaver, gennemføres som stabsarbejder, hvori det også forventes at du med den nødvendige forudgående læring og hvor dine militærfaglige kvalifikationer vil indgå i stabsarbejdet. Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Om dig
Du er OKS-I eller KP eller civil kontoruddannet.

Du er stærk til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Du evner at arbejde med de ansatte, de frivillige hjemmeværnssoldater og reservepersonellet, og du møder dem, hvor de er, herunder særligt at have respekt og forståelse for forskelligartetheden.

Du er en fleksibel hold spiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du er i stand til at balancere nødvendigt hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med det bestemmelsesgrundlag, som Hjemmeværnet er underlagt.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er ønskelige for at løse opgaven. Særligt fleksibilitet, styring, faglighed og samarbejde. Endvidere vil kompetencerne planlægning, helhedsorientering og initiativ også være i fokus.

Det er ønskeligt at du har kendskab til brugen af Office-pakken, SAP og KESDH, samt at du har kørekort til kategori B. Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer må du påregne kursus- og uddannelsesvirksomhed.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Århus.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Militær
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, major Henrik Liljenberg Christensen på tlf.: 72 44 00 10, eller via mail: HDEJY-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent Dennis Hede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på fps-ra-3kor2@mil.dk
Ansøgningsfristen er den 8.december 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 50/51. Stillingen er til besættelse 1.januar eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er placeret på Holmstrupgårdsvej i Brabrand, Århus. Distriktet dækker samme geografiske område som Østjyllands Politi. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består af en søjlestruktur fordelt fra S1 til S10, og vi er i alt 13 fastansatte medarbejdere og med yderligere 52 frivillige og reservepersonel i distriktets samlede stab.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

14.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent