Sagsbehandler ved Digitaliseringselementet ved Tactical Intelligence Development Branch ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (genopslag)


Sagsbehandler ved Digitaliseringselementet ved Tactical Intelligence Development Branch 1. Intelligence Surveillane Reconnassance Bataljon (genopslag)

Brænder du for og vil du være med til at udvikle den taktiske kommunikation og efterretningstjeneste i Hæren?

Er du en team player og kan du bevare overblikket og håndterer komplekse opgaver?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler ved Digitaliseringselementet ved Tactical Intelligence Development Branch ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne. Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtte tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Digitaliseringselementet S7 er du med til at udvikle efterretningstjenestens digitale footprint. Du støtter lederen af Digitaliseringselementet S7 i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på følgende opgaver:

Du gennemfører selvstændig sagsbehandling inden for IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for command, control, communications, computers and intelligence (i daglig tale C4I).
Du leverer rådgivning og beslutning støtte inden for specialet.

Du har ansvaret for følgende fagområder:
• Implementeringen af Hæres Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK) til efterretningstjenesten.
• Klassificeret national taktisk kommunikation til efterretningstjenesten.
• Simulation til efterretningstjenesten.
• Sensorer til efterretningstjenesten.

Herudover deltager du i:
• S7 udviklingsvirksomhed inden for Digitaliseringselementets fagansvar og S7 sensor fagansvar.
• erfaringsindhentning og registrering af test, troppeforsøg, øvelser, operationer, samt udarbejdelse af aktionslister for uddannelses- og udviklingsvirksomhed.
• udarbejdelse og ajourføring af dokumentation vedrørende IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for Digitaliseringselementets fagansvar, herunder reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, standard operating procedures / standard operating instructions, håndbøger med mere
• udvikling af nye kapaciteter inden for S7 fagansvar, herunder kan du som sagsbehandler få til opgave at deltage i software og hardware test og troppeforsøg inden for elementets fagansvar.
• udarbejdelse og ajourføring af brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse af materiel og systemer til efterretningstjenesten.
• S7 undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som faglærer og mentor, samt subject matter expert inden for eget fagansvar.
• elementets udvikling, implementering, drift og ajourføring af e-learning kurser og ISR simulations applikationer.
• S7 støtte til tjenestegrensinspektør virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Du bidrager herudover:
• på ordre, til udfærdigelse af foresattes reglementer med fokus på IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger for den taktisk efterretningstjeneste.
• til udvikling af efterretningsprocesser, efterretningsprocedurer og efterretningsprodukter primært inden for elementets fagansvar.
• til udarbejdelse af uddannelsesgrundlag, herunder blivende bestemmelser for uddannelsen, læringsplaner og ’on the job training’ inden for S7 fagansvar.

Du følger den teknologiske udvikling ved NATO, UK og US partner med fokus på IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger til den taktiske efterretningstjeneste, netværk og kommunikation, samt interoperabilitet.

Du er superbruger og underviser på relevante IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger inden for Digitaliseringselementets ansvarsområde, herunder ISR applikationer, løsninger til BMS og C2IS, samt inden for simulation.

Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik på videreuddannelsestrin II for mellemledere.

Du har stor interesse og forståelse for informationsteknologi og generel efterretningstjeneste.

Du vil være med til at udvikle IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger til den taktiske efterretningstjeneste.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til informationsteknologi og generel efterretningstjeneste.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Vi ser gerne, at du har erfaring med IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger i din militære tjeneste og eventuel en civil eller militær uddannelse indenfor informationsteknologi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger og hvornår vi kan træffe dig til HEC-KTP-1B-S7@MIL.DK, så vil vi kontakte dig hurtigst mulig.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Sidste ansøgningsfrist er den 15. december 2019.

Stillingen er til besættelse fra den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Efterretningsregimentet (EFR).
Efterretningsregimentet (EFR) i Varde består af en regimentsenhed og en efterretningsbataljon, i alt ca. 260 medarbejdere. EFR har et tæt samarbejde med ISR-bataljonen med ca. 270 medarbejdere. Vores ansvarsområder er efterretningsindhentning, civilt-miltært samarbejde, psykologiske operationer, analyse og formidling af efterretninger samt uddannelse af værnepligtige. EFR støtter internationale og nationale opgaver med et varieret og professionelt bidrag.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.
Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

13.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent