Overlæge til Forsvarets luftevakueringsenhed


Overlæge til Forsvarets luftevakueringsenhed

Vil du være med til at transportere traumepatienter over Europa og interkontinentalt i fly? Så kan du være den overlæge, vi har brug for til Forsvarets luftevakueringsenhed og mobile intensivafdeling.

En væsentlig forudsætning for, at vores soldater kan udføre deres risikable hverv er, at de har tillid til, at der er en solid behandlingskæde bag dem, hvis de kommer til skade under udførelse af deres arbejde. En væsentlig del af denne kæde er den behandling og evakuering, der foregår fra skadested via den første behandlingsinstallation, videre i behandlingssystemet afsluttende med luftevakuering fra missionsområdet og hjem til endelig behandling i Danmark.

Luftevakuering kan iværksættes hver dag året rundt med op til to døgns planlægningstid og tilkald af enhedens kreds af dygtige reservister, som tæller læger, sygeplejersker og ambu-lancebehandlere og paramedicinere.
Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi hygiejneinspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personale, som tager hånd om vores udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Forsvarets Sanitetskommando støtter Flyvevåbnet med sundhedsfagligt personel og medicinsk behandling til Flyvevåbnets luftevakuering, til SAR-helikopterne og til de infirmerier på flyvestationer, hvor der udføres flyvemedicinske undersøgelser. Forsvarets Sanitetskommando støtter tillige med sundhedsfagligt personale ved udsendelse til internationale missioner.

Det sundhedsfaglige personales primære opgave er at tilvejebringe rammerne for den bedst mulige behandling af syge, tilskadekomne eller sårede soldater under national og international tjeneste. Vores opgave er at omsætte evidensbaseret medicin og ”best medical practice” til en militær ramme.

Forsvarets enhed til luftevakuering er placeret på Flyvestation Aalborg. Navnet er ICATT, som hører under Operationsstøtteeskadrillen ved Flyvevåbnets Air Transport Wing. Enheden planlægger og udfører patientevakuering med egne og andre fly. Vores egne kapaciteter er Forsvarets Herkules C-130J og CL604 transportfly.

ICATT opstiller også en Casualty Staging Unit, som er et lille, mobilt senge- og intensivafsnit, hvor den behandlede patient holdes klar til luftevakuering, og hvor strategisk luftevakuering af patienter koordineres.
Om stillingen
De primære opgaver er planlægning og udførelse af luftevakuering, opstilling af mobilt intensive modul, uddannelse og træning af den medicinske reserve. Baromedicin og flyvemedicin er – ligesom militær efteruddannelse – en integreret del af stillingen.

Stillingen rummer et bredt spektrum af udfordringer, hvor du kommer til at deltage i øvelser herhjemme og i udlandet, deltage i flyvning og, hvor du får et tæt samarbejde med Forsvarets andre engagerede medarbejdere. Arbejdet bliver aldrig rutinepræget.

Du får et dagligt samarbejde med enhedens ledende overlæge, og kan være den person, som udfører og planlægger hjemtagelse af patienter på et højt fagligt niveau og bliver den afgørende faktor for den såredes overlevelse, restitution og førlighed.

Du kommer også til at undervise vores sundhedsfaglige reservister, foretage behandling af intensive og ikke-intensive patienter under luftevakuering, planlægge og deltage i internationale operationer og øvelser, flyvemedicinske konsultationer og vurderinger samt fortsat udvikling af enhedens anvendelse og kapacitet til samarbejde med andre militære enheder og beredskabsenheder.

Desuden vil dine opgaver være at:
• Varetage opgaver som ledende læge (Senior Medical Officer) ved Forsvarets udsendte reaktionsstyrker samt tjeneste som ledende læge ved FN- og NATO-enheder mv.
• Deltage i nationale og internationale arbejdsgrupper efter Forsvarets Sanitetskommandos bestemmelser.

Vi tilbyder et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Om dig
Vi forventer, at du har speciallægeautorisation i anæstesiologi, og at du vil bidrage aktivt til at sætte nye standarder for det sundhedsfaglige virke ved Forsvarets Sanitetskommando.

Da du bliver en central medarbejder i en lille, men fagligt stærk enhed, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret og god til at samarbejde på tværs af faggrænser, kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt; både skriftligt og mundtligt.

Tidligere uddannelse som reservelæge i Forsvaret er ønskelig, men er ikke et krav, idet denne uddannelse kan gennemføres efter ansættelse.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er på Flyvestation Aalborg.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer og vil ligge inden for rammen 740.000 – 750.000 kr. årligt. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando Operative Stabselement, stabslæge af 1. grad Henrik Staunstrup på telefon 2510 0699 eller via mailadressen: FSK-O-CHOSE@mil.dk eller stabslægen for Flyvevåbnet Bo Nørnberg 4110 7891 eller via mailadressen: FSK-O-KLGFS@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er den 31. december 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 3. Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019, eller snarest derefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 - OLG/OTLG/ODLG

Ansøgningsfrist

31.12.2019

Indrykningsdato

12.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent