Næstkommanderende/deling til 2. panseringeniørkompagni


Næstkommanderende/deling til 2. panseringeniørkompagni

Vi søger oversergenten der er handlekraftig, feltvant og teknisk funderet. Oversergenten der tør gå forrest og holdningspræge yngre kolleger. Oversergenten der vil og kan!

Om os
2. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling. Kompagniet (KMP) indgår som en underafdeling ved 1. Panseringeniørbataljon under 1. Brigade. Vi uddanner, træner og indsætter mekaniserede kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer. Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Se i øvrigt vores facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Som næstkommanderende i en panseringeniørdeling arbejder du tæt sammen med delingsføreren i den daglige drift, og indgår i delingens command team. Du har særligt følgende arbejdsområder i delingen: logistisk drift, samt opretholdelse af det faglige niveau ved både uddannelse og det daglige operative virke.

Stillingen er alsidig og spændende og kræver en grundlæggende lyst til at holdningspræge konstabler og befalingsmænd i deres tjeneste ved stående styrke. Du får en stor berøringsflade med KMP som helhed, især på det faglige område. Der er tale om en alsidig hverdag med regelmæssig øvelsesvirksomhed og skydeperioder.

Du veksler mellem perioder med lange dage med højt tempo, kursusvirksomhed og andre med mere frihed. Erfaring i denne stilling giver efterfølgende gode muligheder for at kunne komme i betragtning til andre attraktive stillinger ved 1. Panseringeniørbataljon.
Om dig
Du er oversergent og har gennemført tjenestegrenskursus for befalingsmænd (201) ved ingeniørtropperne. Du har erfaring fra tidligere tjeneste ved ingeniørtropperne og brænder for at være soldat. Du har gode enkeltkæmperfærdigheder, og du viser dig som en rollemodel, når der skal tages fat.

Du evner at motivere undergivne, holdningspræge yngre kolleger og prioriterer god mandskabsbehandling. Du er udadvendt, fleksibel og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker. Du har forståelse for logistikkens samspil og påvirkning af den daglige tjeneste og er derfor forudseende i din planlægning og formår at bestille rettidigt og overholde deadlines.

Vi ser gerne, at du har gennemført tjenestegrenskursus for NK/DEL (204) ved ingeniørtropperne samt, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Erfarne sergenter med et godt udviklingspotentiale opfordres til at søge stillingen. Du skal være indforstået med at indgå en uddannelseskontrakt med henblik på at gennemføre udvikling med henblik på udnævnelse snarest muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef; kaptajn Jacob Riisgaard Hansen på telefon: 72 82 82 01.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2020 og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale
operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

11.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent