Konstabel/Transportmand til Transportsektionen ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Konstabel/Transportmand til Transportsektionen ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Er du glad for felttjeneste, lastbiler, kraner, påhængsvogne og hands-on generelt, kan du godt lide at tage fat?
Om os
5. Nationale Støtteelement (5 NSE) er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling. 5 NSE primære opgave er at uddanne soldater til transportmænd og andre funktioner afhængig af behovet i internationale operationer.

5 NSE er en forholdsvis ny enhed (ENH) og er derfor inde i en periode, hvor vi er ved at danne rammerne for ENH i fremtiden. Derfor er det ønskeligt, at du har egne erfaringer, eller erfaringer fra andre ENH, du kan bringe i spil. Alternativ ønsker at forsætte din tjeneste inden for den operative logistik.

4 Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger. 1 – 3 Nationale Støtteelementer er Stående Reaktionsstyrke enheder. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support og uddannelsesstøtte, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.
Alle UAFD uddanner og udsender personel til de nationale støtteelementer i internationale missioner.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

Bataljonen har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, hvorfor medarbejderne ved bataljonen er den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
1. Transportdeling (TPDEL) blev oprettet i januar 2019. Som KS i sektionen/delingen vil din primære opgave være, at deltage i 5 NSE enhedsuddannelse og øvelser, herunder transport af depoter til og fra øvelser, INTOPS osv.

Der vil i enheden være mulighed for at kunne blive uddannet til kontorhjælper eller forsyningshjælper med henblik på at gå i INTOPS eller videre ud i de stående NSE. Dog vil det være et krav at du uddannes til transportmand først.
Hverdagen i 5. NSE er præget af et højt tempo, hvor der konstant er opgaver, der skal løses eller uddannelse, der skal gennemføres. Derfor vil der være en vekselvirkning mellem felttjeneste og garnisonstjeneste samt mulighed for længere øvelser, NATOPS samt INTOPS.

Udover de logistisk betonede fagområder som taktisk køreruddannelse og logistisk støttetjeneste, uddannes der også i den generelle militære uddannelse såsom skydning og skyttetjeneste.

Om dig
Du har som minimum gennemgået Hærens Reaktions uddannelse (HRU) med et tilfredsstillende resultat. Du holder af felttjeneste og kan se dig selv som transport/bjærgningsmand i en DEL med mange opgaver.

Du er praktisk anlagt og holder af en hverdag med vekslende opgaver og arbejdstider.

Det er en fordel, men ikke et krav at, du har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE.
Du skal dog kunne erhverve kørekort.

Det er derudover en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til transporttjeneste i forvejen eller har en naturlig interesse for området.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved transportsektionen i en årrække, samt forrette tjeneste internationalt som nationalt i rammen af NSE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 5 NSE, KN Christian Kühnemund på tlf. 40 51 68 30 / TRR-4B-200B@fiin.dk eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11 / TRR-4B-501A@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. november 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent