Næstkommanderende i delingen til 1. Kompagni/V Bataljon/Gardehusarregimentet


Næstkommanderende til 1. og 2. deling ved 1. Kompagni/V Bataljon/Gardehusarregimentet

Har du lyst til en stilling med ansvar og udfordringer? Brænder du for at være med til at uddanne soldater og derigennem, at være medvirkende til at skabe det bedst mulige fundament for Hæren? Så skal du søge en af de to ledige stillinger som næstkommanderende i delingen ved 1. kompagni.
Om os
Kompagniet er kendetegnet ved at levere dygtige soldater og befalingsmænd til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Kompagniet er ligeledes kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø. Dette ses i ånden hos den faste kadre som altid har en god tone, er hjælpsomme, bruger humor i dagligdagen, men stadig er ambitiøse og professionelle.

Som kompagni med ansvar for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, er det afgørende at vores befalingsmænd er i stand til at leve op til de krav kompagniet stiller. Vi har en vigtig opgave, da kompagniet leverer soldater til store dele af Hæren og således er med til at skabe fundamentet i Hæren. Uddannelsen er komprimeret, hvilket medfører at perioderne med værnepligtige er travle og med længere arbejdsdage om end øvelsesaktiviteten ikke er voldsom.

Det er vigtigt at kompagniets faste kadre af bl.a. befalingsmænd er dedikerede, loyale og hårdarbejdende, samt i alle aspekter af tjenesten er et forbillede for yngre befalingsmænd og værnepligtige. Det er vigtigt for os, at du er en holdspiller, som anerkender at de bedste resultater opnås ved sammenhold og under udnyttelse af de til rådighed værende kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende i delingen (NK/DEL), er at støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og føre delingen under uddannelsen med henblik på at uddanne gode enkeltkæmpere. Ligeledes skal du støtte delingsføreren i at udvikle og hverve emner til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse samt udviklingen af delingens yngre befalingsmænd.

Du vil som NK/DEL have ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Du skal forvente, at fungere som faglærer og instruktør i et eller flere fag, hvor du vil have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse, herunder også øvelser og feltdage generelt.

Det forventes, at du brænder for uddannelsen af værnepligtigt personel, og ikke mindst vil være med til at udvikle og sparre med kompagniets yngre befalingsmænd, samt at du kan fungere som en fast og dygtig støtte for delingsføreren, der ofte vil komme direkte fra Løjtnantsskolen eller Hærens Officersskole.

Idet kompagniet uddanner værnepligtige, er der fire travle måneder to gange om året, hvor der må påregnes merarbejde. Samtidig betyder det, at der er længere perioder i mellem indkaldelserne (op til 6 uger), hvor der planlægges afspadsering og deltagelse på kurser. Der er så at sige mulighed for at slappe lidt af mellem værnepligtsholdene og genopbygge ’kampkraften’, før det går løs igen.
Om dig
Du er oversergent eller sergent med gennemført VUT-I/ML og har som minimum gennemført kursus som Mekaniseret Infanterigruppefører (HKS 01 eller HKIC 121). Du er i besiddelse af stort kørekort og er uddannet skydeleder på gevær M/95 familien samt militær fysisk træner (MFT) eller tilsvarende. Gennemførte kurser som Infanterifaglærer og eller skydelære vil være en fordel.

Vi ser i forhold til stillingen gerne at du har erfaring fra SRS eller HRU, ligeledes vil erfaringer fra INTOPS være en fordel men ikke et krav.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveopløsningen og søger aktivt at styrke og udvikle din og andres faglighed.

Du støtter andres udvikling og gennem tilbagemeldinger og positiv dialog bidrager du til andres kompetenceudvikling.

Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden, og du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef Mathias Thy Svendsen på telefonnummer 27 28 23 88 eller via mail på GHR-5B-100B@mil.dk , tiltrædende chef Nicolai Secher på telefonnummer 51199079 eller via mail på GHR-1b-200B@mil.dk alternativt seniorsergent Jesper Østergaard på telefonnummer +45 7283 5202 / 4138 5212 eller via mail ghr-5b-101a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48. Stillingen er til besættelse den 1. december eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent