Stabschef for 2. Eskadre


Stabschef for 2. Eskadre

2. Eskadre søger en erfaren og dynamisk chef, der kan stå i spidsen for eskadrestaben samt virke som eskadrechefens stedfortræder.
Om os
Staben i 2. Eskadre består af 28 medarbejdere og ledes af en kommandørkaptajn.

Hovedparten af staben er lokaliseret i Korsør, mens et mindre stabselement er placeret i Frederikshavn.

Staben er overfor eskadrechefen ansvarlig for at understøtte eskadrens enheder og landtjenestesteder, så de effektivt er i stand til at løse pålagte opgaver indenfor de givne ressourcemæssige rammer.
Om stillingen
Som stabschef er du den daglige chef for staben samt ”første blandt ligemænd” i forhold til eskadrens skibe- og landtjenestesteder. Du er eskadrechefens stedfortræder og vil i perioder være fungerende eskadrechef.

Du er overfor eskadrechefen ansvarlig for, at eskadren i enhver henseende drives effektivt med afsæt i eskadrens opgaveportefølje og de rådige ressourcer.

Du er således overordnet involveret i alle facetter af eskadrens virke, herunder økonomistyring, HR, teknisk- og operativ sagsbehandling samt sea training- og uddannelse.

Opgaveporteføljen varierer fra akutte problemstillinger til 2. Eskadres udviklingsopgaver. Samlet set er opgaveporteføljen præget af en kompleksitet med korte terminer - og betegnes som tung og mangfoldig.

Stabschefen er eskadrechefens mest benyttede sparringspartner. Samtidig indgår du sammen med eskadrens øvrige chefer i eskadrens ledelsesgruppe.

Stabschefens primære eksterne samarbejdspartnere er eskadrens skibschefer, chefer for landtjenestesteder samt Søværnskommandoen og partnerelementerne. De primære interne samarbejdspartnere er eskadrens gruppe af afdelingschefer på M331 niveau, samt eskadrens chefsergent.
Om dig
Du er uddannet officer i Søværnet, og du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), MMS eller tilsvarende civil uddannelse på niveauet.

Du har stabserfaring fra Niveau I eller II, samt erfaring fra sejlende tjeneste.

Det vil være en stor fordel, såfremt du tidligere har gjort tjeneste ombord på IVER HUITFELDT- eller ABSALON-klassen.

Der vil blive lagt stor vægt på, at du har erfaring på chefniveauet, og at du fremadrettet kan vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for ministerområdet.

Du er rutineret, udviklingsorienteret og en beslutningsdygtig chef, der gennem anvendelse af en delegerende ledelsesstil, er i stand til at sætte realistiske mål- og skabe procedurer, der understøtter stabens samlede opgaveløsning.

Du er i stand til at udvise en rolig fremtræden - selv under pres, da jobbet kræver, at der dagligt skal prioriteres opgaver og tages beslutninger.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal da stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Korsør.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyde blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefen for 2. Eskadre, KD Anders Friis, på telefon 21 77 22 20 eller nuværende stillingsindehaver, KK Thomas Stig Rasmussen, på telefon 30 38 07 02.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Wassmann ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS103@mil.dk, eller på tlf. 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019. Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. december 2019 eller snarrest muligt derefter. Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

21.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent