Adjudant for chefen for Multinational Division North


Adjudant for chefen for Multinational Division North.

Har du mod på et udfordrende job i et multinationalt miljø? Vil du udvikle dine analyti-ske og operative kompetencer? Har du lyst til at anvende dine gode samarbejdsevner og samtidig være i en stilling, hvor du har særlig indsigt i Hærens og NATOs virke?
Så er jobbet som adjudant for Chefen for Multinational Division North lige noget for dig!

Du vil blive en del af divisionschefens forkontor, hvor du vil opleve en aktiv og spæn-dende hverdag med en del rejseaktivitet. Der vil være rig mulighed for faglige udfor-dringer, kompetent sparring og personlig udvikling.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstede-værelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en ka-pacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Du vil få til opgave at gennemføre al planlægning i forbindelse med divisionschefens møder, rejser og aktiviteter. Du har direkte ledelsesansvar for divisionschefens chauffør og sekretær.
Du er endvidere sagsbehandler i ledelsessektionen, hvor du bidrager til udarbejdelse af briefing-materiale, håndakter, notater, taler og referater i forbindelse med divisi-onschefens aktiviteter.
Selvom du altid har mange bolde i luften, er det dig, der har overblikket, da du er det faste omdrejningspunkt i relation til divisionsledelsens aktiviteter og daglige opgave-løsning.
Det er desuden også dig, der assisterer chefen under møder og rejser i Baltikum, Danmark og europæiske hovedkvarterer.
I din travle hverdag indgår du i den daglige interne koordination i divisionsstaben, hvor du bl.a. udfører planlægningsopgaver efter direktiv fra divisionschefen eller stabschefen og hvor du er ankermand for en række sagsbehandlingsopgaver i relation til ledelsens virke. Samtidig sikrer du en rettidig og troværdig koordination med NATOs hovedkvarterer, Hærens myndigheder og andre nationale og internationale sam-arbejdspartnere.
Som adjudant mestrer du den praktiske tilrettelæggelse af divisionschefens mange møder. Du forestår endvidere tilrettelæggelsen og gennemførelsen af ceremonielle aktiviteter og besøg i divisionshovedkvarteret.
Stillingen vil have fast tjenestested i Riga, Letland fra tiltrædelsestidspunktet, hvorfor det forventes, at du udstationeres i Letland.

Lidt om Riga:
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.
Om dig
Du har en baggrund som operativ officer i Hæren. Du har gennemført Videreuddannelsestrin I eller Videreuddannelses kursus Bataljon/Brigade med et godt resultat, er ambitiøs og søger aktivt at udvikle dine kompetencer. Du trives i et hektisk miljø, er initiativrig, agerer fremsynet og handlekraftigt.
Du har været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom du har været udsendt i en international mission.

Du er en engageret og udadvendt person, der trives med aktiv kommunikation og med opbygning og vedligeholdelse af netværk og relationer på alle niveauer i Forsvaret. I samarbejde med militærassistenten tilsikrer du, at divisionsledelsens og divisi-onsstabens aktiviteter er koordineret og synkroniseret. Derfor evner du også at for-mulere dig klart både i skrift og i tale - både på dansk og på engelsk. Du har en ulastelig personlig fremtoning og respekt for diskretion. Du er i stand til at bevare overblikket og trives godt i en meget varierende hverdag, der byder på mange forskelligartede og også kortvarslede opgaver. Det er dig, der sørger for, at opgaverne i forkontoret bliver sagsbehandlet og afsluttet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.


Du skal have bestået forsvarets basistest og være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger" (helbred og tænder).
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Vi forventer at du er i stillingen i minimum 2 år.

Udstationering
Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A) som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende adjudant – Kaptajn Alex Hakala på tlf.: +45 407 407 02 eller mailadresse: MNDN-COMADC@fiin.dk eller stabschefen for MNDN, Brigadegeneral Lennie Fredskov Hansen på tlf.: 7282 7691 eller på mail MNDN-COS@FIIN.DK

Ansøgningsfristen er søndag den 01. december 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket. Samtaler forventes afholdt løbende i december måned.
Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2020, men det vil naturligvis blive koordineret i samarbejde med din afgivende chef.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ud fra en individuel aftale vil der være mulighed for, at aftale den nødvendige fleksibilitet i forhold til tjenesten, såfremt du f.eks. for tiden er tjenestegørende på Sjælland.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent