Udstationering – Section Chief til J4 Logistikdivision ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering – Section Chief til J4 Logistikdivision ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du erfaring med logistik og Reception Staging Onward Movement (RSOM)? Vil du anvende den erfaring i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som Section Chief i Planlægningsafdelingen i J4, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 45 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Section Chief i planlægningsafdelingen indgår du i J4 Logistikdivision. Dine dine primære opgaver vil være at bidrage til den overordnede koordination og planlægning af hovedkvarterets opgaver indenfor, Reception Staging Onward Movement (RSOM) og logistik. Du vil dagligt referere til en tysk oberstløjtnant, der er afdelingschef, og i din egen sektion vil du arbejde sammen med majorer fra blandt andet USA, Slovakiet, Polen og Ungarn.

Du er ansvarlig for at udvikle, koordinere og implementere RSOM- og logistikkoncepterne for hovedkvarteret og du bidrager desuden til udvikling, koordination og implementering af NATO procedurer i sektionens direktiver, SOP/SOIér og planer.

Du repræsenterer Hovedkvarteret i NATO indenfor RSOM og logistik relaterede planlægnings- og koordinationsmøder. Du støtter og samarbejder ligeledes med andre NATO enheder indenfor dit ansvarsområde.

Hovedkvarteret er med sin centrale placering ved Baltikum et naturligt omdrejningspunkt for mange NATO aktiviteter, og du kan derfor forvente en spændende og relevant opgaveportefølje, som vil indbefatte 6-8 ugers øvelsesaktivitet. Derudover skal du forvente at deltage i 3-4 ugers tjenesterejser i forbindelse med møder, konferencer og lignende.

Hovedkvarteret arbejder med en tilpasning af struktur og processer, hvilket betyder, at der undervejs kan komme ændringer til den overordnede struktur og til stillingers funktionsindhold.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS).

Vi forventer du har operativ erfaring med planlægning fra relevante stillinger og kan bringe erfaringerne i anvendelse på såvel korps som Land Component Command (LCC) niveau.

Det vil være en fordel hvis du har kendskab til NATO procedurer og doktrin inden for Movement & Transport, RSOM og logistik, og hvis du samtidig har erfaring fra internationale operationer eller større øvelser i et internationalt miljø er det en ekstra fordel.

Det er ønskeligt at du har deltaget i NATOs Staff Officer Orientation Course samt Movement and Logistics Operational Planning Course, og en viden om planlægningsværktøjerne i LOGFAS programpakken vil ligeledes være en fordel.

Vi søger en person med en god helhedsforståelse. Derudover skal du have stærke kompetencer inden for logistisk planlægning og analyse, ligesom du besidder gode lederegenskaber og stærke kompetencer inden for styring.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, og du trives godt i et multinationalt miljø med respekt for de kulturelle forskelle, og herunder anser du opbygning af netværk som en forudsætning for udførelsen af din funktion.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2020 eller efter aftale.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger"(helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 2. december 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Bemærk, at vi slår flere stillinger op i november og december med tiltrædelse i 2020.
Har du spørgsmål så kontakt os gerne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

02.12.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent