To sektionsfører/IT-supporter til Command Support Company


To sektionsfører/IT-supporter til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som sektionsfører/IT-supporter i Command Support Deling West (CSDEL W) ved Command Support Company (CS COY) i rammen af Multinational Division North (MND N) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. CS COY er en del af Command Support Battalion (CS Bn), der støtter Multinational Division North (MND N) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om os
CS COY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling, som dog først bliver aktiv i 2023. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup og Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia.
I indeværende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST blive flyttet til Adazi for derfra at kunne støtte opbygningen af MND N hovedkvarter i Letland. Udover den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.

Hovedkvarteret for MND N er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Endvidere er det planlagt, at den del af hovedkvarteret som i dag er i Karup skal flytte til Slagelse i 2021.
Om stillingen
Som sektionsfører er du over for delingsføreren (DF) ansvarlig for føringen, disciplinen, uddannelsen og logistikken i sektionen. Du skal kunne planlægge, gennemføre og kontrollere efter direktiv fra DF og delingens næstkommanderende, uddannelsen af enkeltmand og af sektionen.
Du fungerer også som kompagniets faglærer i et eller flere fag og forestår planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsen i pågældende fag.
Herudover rådgiver du kompagniet om uddannelsesniveauet inden for de pågældende kompetenceområder og stiller løbende forslag til gennemførelsen af uddannelsen.

Samtidig løser du opgaven som IT-supporter efter anvisning fra foresatte. Du planlægger og gennemfører opbygningen af de operative og administrative IT-net i tilsluttet hovedkvarter (HQ).
Du udarbejder direktiv for udarbejdelse af kabelplaner, netværksskitser og telefonlister i tilsluttet HQ.
Støttet af IT befalingsmanden og IT manden, planlægger og gennemfører du indsættelse og opsætning af kommunikations- og IT.

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få vide rammer til, at gøre dig dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din egen faglige udvikling.
Stillingen vil ligeledes give dig en stor medindflydelse på kompagniets procedurer og daglige drift.
Om dig
Du er oversergent og IT-Supporter. Egnede og udnævnelsesparate sergenter opfordres til at søge stillingen.
Da vi er en multinationale enhed, forventes dit engelsk niveau at være: 3-3-3-3.
Som person har du sans for at samarbejde, og er dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret.

Du er fleksibel indstillet, da jobbet kræver et godt overblik og der vil forekommer mange spidsbelastnings perioder. Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.
Desuden er du omstillingsparat og service mindet.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Nicolai Lyngaa på telefon: 72 82 68 00 eller 41 65 62 78
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er den 24. november 2019 og der gennemføres ansættelsessamtaler i uge 48.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgning sendes via link i højre side. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent