Kører og signalmand til Stabskompagniet/ 1. Brigade


Kører og signalmand til Stabskompagniet/ 1. Brigade

Er du en erfaren konstabel med lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning og med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.

Stabskompagniet 1. Brigade blev oprettet JAN 2019, men på trods af at være en ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Vi eksisterede således som selvstændig underafdeling under 1. Brigade, men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni /1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre traditionerne og den gamle ånd.

I år er vi i Stabskompagniet 22 soldater ( 8 i Holstebro og resten i Fredericia). Næste år vokser vi med yderligere 19 soldater og i 2023 er vi fuldtallige. Du kan blive en af de 19 heldige.

I stabskompagniet lægger vi vægt på at løse opgaverne ordentligt og til tiden, og samtidig få en god dag ud af det. Det synes vi selv vi lykkes meget godt med. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været her længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø, samt den pragmatiske tilgang til løsningen af vores opgaver, er kendetegnende for vores kompagni.
Om stillingen
Du skal virke som kører og signalmand for delingsføreren i OPS-PLAN delingen (DEL). Dit funktionskøretøj vil være en EAGLE 5. Du kommer til indgå i en DEL på lige fod med resten af kompagniet og du kan forvente, at indgå som en del af en Piranha 3 eller 5 besætning. Du deltager i opsætning af stationære HQ-faciliteter i dobbelt udfoldelige containere (DUC) og meget meget mere.

I kompagniet har vi fokus på soldatens grundlæggende enkeltkæmperfærdigheder og vi bruger en del tid på fag som; SKYT, SKUD, TSE, FØHJ m.m. Dette gælder for alle soldater i kompagniet uanset funktion. I den henseende skal du dermed også forvente at deltage i uddannelse og vedligeholdende uddannelse inden for disse samt andre fag.

Du skal forvente at være væk fra garnisonen ca. 5-7 uger årligt ifm. øvelser og skydeperioder.
Om dig
Du er erfaren konstabel, med et ønske om at arbejde sammen med professionelle soldater i et operativt miljø. Du formår at arbejde i et dynamisk miljø, hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig. Du besidder gode samarbejdsevner, tænker fremad, virker selvstændigt og tager initiativ ud fra din helhedsforståelse. Du trives med at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for dine opgaver.

Vi forventer ikke, at du ved ret meget om hovedkvartersvirket i 1. Brigade, men den viden skal vi nok få givet dig.

Det vil være ønskeligt, hvis du allerede har kørekort til kat. C + CE samt er uddannet på RDO 152.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af Linjen og Reserven, konstabelelever og korporaler af Linjen og Reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i stabskompagniet; kaptajn Jacob Vinther på tlf.: 41 90 45 11 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Hvis du har specifikke faglige spørgsmål om stillingen, kan du kontakte delingsfører , premierløjtnant Søren Leo Nielsen på tlf.: 5367 1864 eller via mail på fsr-1b-010b@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 24. november 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent