Marinekonstabel, elektroniktekniker til Søopmålingen (genopslag)


Marinekonstabel, elektroniktekniker til Søopmålingen (genopslag)

1. Eskadre Søopmålingen søger en elektroniktekniker til tjeneste ved Søopmålingen.
Om os
De sejlende enheder gennemfører opmåling af farvandene omkring Danmark og Grønland. Den sejlende tjeneste bliver planlagt i tæt samarbejde mellem den daglige leder og alle søopmålingens elektronikteknikere. Der tages i den forbindelse mest mulig højde for personlige ønsker, dog set i forhold til enhedernes behov og sejlplaner.

Stillingen er med fast tjeneste i København frem til 2021, hvor SOM flyttes til en placering ved Flådestation Frederikshavn. Der vil kunne aftales særlige vilkår, såfremt du kommer fra Frederikshavn eller umiddelbar nærhed, frem til flytningen fysisk er gennemført.
Om stillingen
Som elektroniktekniker i Søopmålingen vil du i sommerhalvåret gøre tjeneste i de sejlede enheder i Danmark og på Grønland. Sejladsen i danske farvande planlægges i togtperioder på 12 dages varighed med mulighed for frihedsafvikling i mellemperioder. Søopmåling i grønlandske farvande udføres med et inspektionsfartøj af KNUD-kl., og du vil sammen med øvrige teknikere deltage i en tørn, hvor du hvert andet år vil kunne forvente en togtperiode på ca. 4 uger.

I den daglige tjeneste ombord, vil du i kraft af dine faglige kompetencer medvirke til at opretholde enhedens evne til at løse de pålagte opgaver. Der er i den forbindelse tale om vedligeholdelse og reparation af alle søopmålingsrelaterede såvel som andre ombordværende elektroniske systemer.

I vinterhalvåret deltager du i opgraderings- og vedligeholdelsesarbejder på opmålingsudstyret på Holmen (København).

Fra efteråret 2020 vil Søopmålingens enheder blive overført til Flådestation Frederikshavn og vedligeholdelsesarbejde og tilsyn vil derfor primært foregå her.

I de små sejlende enheder indgår du på lige fod med resten af besætningen i vagter og anden tjeneste ombord.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du skal have svendebrev som elektronikfagtekniker.

Det forventes, at du som person er i stand til at indgå i de små besætninger ombord på de sejlende enheder, hvor meget forskelligartede opgaver skal løses i fællesskab. Samtidig med at du fokuserer på opgaveløsningen, skal du have en god forståelse for helheden.

Arbejdsmiljøet hos Søopmålingen er meget selvstændigt og det forventes, at du i stor udstrækning selv tager initiativ til løsningen af opstående problemer.
Samtidig forventes det, at du i forbindelse med den daglige tjeneste virker opsøgende og proaktiv for, at finde de bedste løsninger, der kan sikre driften af de ombordværende systemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen er med fast tjeneste i København frem til 2021, hvor SOM flyttes til en placering ved Flådestation Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder af Søopmålingens elektronikværksted SSG Henrik Agner, 3266 4281. Alternativt OK Jesper Vedel, 1E-SOM-NK, telefon 4078 6477.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. november 2019, samtaler forventes afholdt kort efter fristen.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et
krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent