Udstationering – Seniorsergent til Joint Engineer (JENG) divisionen ved HQ MNC NE i Polen


Udstationering – Seniorsergent til Joint Engineer (JENG) divisionen ved HQ MNC NE i Polen

Har du EOD og Exploitation baggrund og har du flair for undervisning? Vil du arbejde under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som Staff Assistant Explosive Ordnance Disposal i JENG divisionen, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 45 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Staff Assistant Explosive Ordnance Explosive (SA EOD) indgår du i Operations Branch i JENG Divisionen, JENG OPS består af 6 medarbejdere, hvoraf yderligere én kollega er dansk. Din nærmeste chef er en tysk oberstløjtnant. Du er hovedkvarterets eneste Subject Matter Expert (SME) på EOD området i fredstid, og dækker det øvre taktiske og lavere operative niveau.

Dine primære opgaver er at støtte med EOD baggrundsviden under alle faser af planlægningsprocesser ved HQ, udarbejdelse af EOD relateret SOP/SOI og tværfaglig støtte til diverse arbejdsgrupper, herunder EOD exploitation level 1 & 2 i forbindelse med Counter-IED.
Du har direkte kontakt og samarbejde med underliggende enheder, værtsnationers EOD organisationer og relevante NATO institutioner.

Du bidrager ligeledes til den generelle uddannelse af hovedkvarterets øvrige personel, hvor EOD viden er påkrævet. Sekundært bidrager du med viden i forhold til Militær Search.
Inden for det ingeniørfaglige område skal du forudse at støtte med uddannelse af HQ MNC NE danske personel i relation til Green Days og andre uddannelsesrelaterede opgaver.

Du skal forudse at deltage korpsets øvelser og indgå i øvelsesforberedelser samt deltagele i relevante interne og eksterne konferencer og seminarer.

Hovedkvarteret arbejder med en tilpasning af struktur og processer, hvilket betyder, at der undervejs kan komme ændringer til den overordnede struktur og til stillingers funktionsindhold.
Om dig
Du er seniorsergent i Hæren og har gennemført videreuddannelse II for mellemledere.

Det er et krav at du har en EOD uddannelsesmæssig baggrund og herunder gerne erfaring på stabsniveau. Det er en fordel hvis du har viden og erfaring inden for området ”Exploitation” i forbindelse med Counter-IED og Militær Search. Du har gerne erfaring fra sagsbehandlingsarbejde og/ eller fra skoletjeneste, ligesom du er en erfaren underviser.

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Din stilling medfører stor kontakt til korpsets andre interne og eksterne enheder, som stiller krav til dine evner til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer på alle niveauer i et hovedvarter med 24 forskellige nationer repræsenteret.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du kendskab til generelle NATO-stabsprocedurer samt at du evt. har deltaget i nogle af NATO´s stabsbefalingsmandskurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingen besættes 1. August 2020.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderes "Egnet uden begrænsninger" (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkjær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 2. december 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Bemærk, at vi slår flere stillinger op i november og december med tiltrædelse i 2020.
Har du spørgsmål så kontakt os gerne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.12.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent