Udstationering – Efterretningsbefalingsmand til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering – efterretningsbefalingsmand til J2 ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du en solid baggrund fra efterretningstjeneste? Vil du udnytte din erfaring under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi stillingen som Staff Assistant Intelligence Analyst Air/Air Defence i J2 efterretningsdivisionen, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 45 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som Staff Assistant Intelligence Analyst Air/Air Defence indgår du som stabsassistent i All Source Analyst Cell (ASAC) i J2. Cellen består udover din funktion, af en dansk chef, samt yderligere ni stabsmedlemmer fra otte forskellige nationer.

I den daglige tjeneste vil du fungere som Subject Matter Expert (SME) indenfor russiske luftoperationer og jordbaseret luftforsvar i almindelighed. Herudover moniterer og rapporterer du om aktiviteter og udvikling af fremmede luftforsvarskapaciteter med interesse for MNC NE.
Du bidrager på ugentlig basis til Intelligence Summary (INTSUM), som udgives af J2.

Du indgår i Joint Intelligence Preparation the Operating Enviroment (JIPOE), hvor du bidrager med informationer fra dit speciale.

Herudover leverer du produkter til støtte for Situational Awarenes, samt bidrag til forskellige arbejdsgrupper i hovedkvarteret, herunder også bidrag til indhold og deltagelse i seminarer.

Du skal påregne en del rejse- og øvelsesaktivitet.

Som udstationeret ved HQ MNC NE vil du opleve en dagligdag, der er fyldt med udfordrende arbejdsopgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, der giver dig et solidt erfaringsgrundlag i forhold til din videre karriere i Forsvaret såvel nationalt som internationalt.
Om dig
Du er seniorsergent og har gennemført videreuddannelse trin II for mellemledere.

Du har solid baggrund fra efterretningstjeneste og særlig erfaring fra luftoperative efterretningsforhold.

Stillingen er som udgangspunkt værnfælles, men erfaring fra arbejde med og i relation til luftoperative forhold er afgørende.

Vi forventer, at du har erfaring med operative efterretningsrelaterede produkter, herunder NATO efterretningsprocesser. Kendskab til targeting produkter og processer vil være en stor fordel, da du også vil skulle, støtte denne del af det operative stabsarbejde.

Du er faglig stærk inden for dit speciale og kan støtte chefer og øvrige stabsmedlemmer som SME inden for dit område, både i forbindelse med planlægning, men også i forbindelse med mødedeltagelse, konferencer og rejser.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra efterretningsfunktioner i relation til internationale missioner.

Du har gerne gennemført flere af NATO kurser herunder NATO Intelligence Course, NATO Intelligence Analyst Course, NATO Intelligence Processing Course og evt. NATO Joint Targeting Staff Course. Alternativt skal du forudse at deltage i nævnte kurser før udstationeringen eller i forbindelse med din oplæring.

Vi forventer, at du er dynamisk, omstillingsparat, engageret, nytænkende og udviser helhedsforståelse og relationelle kompetencer, som er afgørende for arbejde i et multinationalt miljø med mange nationer og kulturelle forskelligheder.

Du arbejder med en høj grad af selvstændighed og din udførelse af opgaver er præget af ansvars- og kvalitetsbevidsthed, hvor du løser opgaver inden for givne direktiver og terminer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2020, evt. med en kortere overdragelsesperiode forud.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A), som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsvurderet "Egnet uden begrænsninger" (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO COSMIC TOP SECRET (CTS).

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 2. december 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Bemærk, at vi slår flere stillinger op i november og december med tiltrædelse i 2020.
Har du spørgsmål så kontakt os gerne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.12.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent