Elementleder for Kvalitetselementet søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup


Elementleder for Kvalitetselementet søges til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup

Brænder du for personaleledelse og kvalitetssystemer? Og har du baggrund i flyvedligeholdelse eller flyteknisk uddannelsesvirksomhed med et godt kendskab til kvalitetsledelse? Så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste brug for dig, og vi glæder os til at læse din ansøgning.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste oprettes formelt 1. januar 2020, ved sammenlægning af vedligeholdelsesorganisationer på tværs af Forsvaret og har allerede nu brug for kvalificerede ledere til at gennemføre implementeringen.

Vedligeholdelsestjenesten bliver en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste bliver organiseret under Forsvarskommandoen i tre værnsopdelte vedligeholdelsesafdelinger samt en central ledelse.

Vedligeholdelsesafdeling Luft består af 654 faste medarbejdere, og op til ca. 100 elever, og omfatter Forsvarets flymekanikeruddannelse i Karup, to vedligeholdelsesområder i hhv. Karup og Nørresundby og en central ledelse i Brabrand.
Om stillingen
I stillingen vil du være elementleder for kvalitetselementet i Karup, med reference til den samlede Quality Manager for Vedligeholdelsesafdeling Luft. Du vil som elementleder være den daglige leder af fem kvalitetsinspektører, på over- og seniorsergentniveau, samtidigt med at du også selv indgår i opgaveløsningen for kvalitetselementet.

I stillingen vil du desuden være den nominerede EASA Form 4 godkendte Quality Manager for Forsvarets Flytekniske Uddannelsers civile EASA Part 147 certificering, samt den tilsvarende DKMAR 147 organisation på helikopterområdet. Du er derfor personligt ansvarlig for kontrol af compliance for EASA PART 147 organisationen. Det er et krav, at du i løbet af 3 måneder kan godkendes med en Form 4, som Quality Manager ved Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen (TBST), så EASA PART 147 certifikatet kan opretholdes.

Kvalitetselement luft har med reference til Quality Manager, ansvaret for den effektive overvågning af kvalitetsledelsessystemets procedurer iht. gældende standarder, herunder:
• DKMAR 145
• EASA Part 147 og DKMAR 147

Aktuelt omfatter det gennemførelse af audit, inspektion, træning, analyse af eksamensresultater og uddannelsesforløb, kompetenceafklaring og autorisation iht. procedurerne i hhv. flyværkstedets MOE og flymekanikeruddannelsens MTOE. Desuden bidrager Kvalitetselement Karup til drift, udvikling og vedligeholdelse af procedurer for ovenstående og støtter i koordination og behandling af afvigelser og reklamationer.

Endvidere bidrager Kvalitetselement Karup til udvikling og overvågning af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes overordnede certificerede ledelsessystemer iht. ISO 9001 og OHSAS 18001.
Om dig
Du forstår vigtigheden i at skabe gode samarbejdsrelationer og kommunikerer klart i skrift og tale, på et højt fagligt niveau på dansk og engelsk. Du har en stærk ansvarsfølelse for at levere et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, samtidigt med at du effektivt planlægger udnyttelsen af den samlede ressource, så opgaver løses til den rette tid til understøttelse af det operative behov. Du skal gennem det personlige eksempel bidrage til en positiv feedback kultur, hvor der er fokus på løbende forbedringer for hele organisationen.

Du er allerede chefsergent med uddannelsesbaggrund og solid erfaring inden for flyvedligeholdelse eller undervisningserfaring inden for flyteknisk grunduddannelse eller efteruddannelse. Alternativt er du tilsvarende erfaren seniorsergent og har allerede gennemført relevant uddannelse på niveau 5 eller er klar til at indgå uddannelseskontrakt, for dermed på sigt, at kunne udnævnes til chefsergent.

Det er en fordel, hvis du har et indgående kendskab til EASA Part 66, 145 og 147 og generelt kendskab til kvalitetsledelses-, styrings- og sikringssystemer. Desuden vil det være en fordel, hvis du har auditoruddannelse og auditerfaring.

Du får en travl hverdag med muligheder for udvikling gennem ledelse af mellemledere. Du får den nødvendige introduktion til opgaverne samt relevant efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelseskontrakt.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Jeppe Kaae Kock-Mogensen på telefon 728 44651 eller 4080 2121.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Malene Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og relevant uddannelsesdokumentation. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

21.11.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent