Administrationschef til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden


Administrationschef til Beredskabsstyrelsen Hovedstaden

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden søger en dynamisk og udviklingsorienteret administrationschef til beredskabscentret i Hedehusene.
Om os
Beredskabsstyrelsen Hovedstadens operative kapaciteter baseres på frivillige og anvendes som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab og indsats eller opretholdelse af vigtige samfundsfunktioner primært i hovedstadsområdet og det nord- og vestsjællandske område.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden er desuden kursusinstitution for redningsberedskab, Politi og andre offentlige myndigheder med beredskabsansvar.

Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har 22 fastansatte samt et større antal timelærer tilknyttet fra alle dele af beredskabet. Beredskabscentret deltager årligt i ca. 100 nationale indsatser og deltager derudover i langt hovedparten af Beredskabsstyrelsens internationale indsatser.
Om stillingen
Du indgår i beredskabscentrets ledelse og vil som administrationschef, skulle varetage både administrative og ledelsesmæssige opgaver med reference til chefen for beredskabscentret, herunder yde sagsbehandling på en række områder. Du vil endvidere skulle varetage opgaven som frivilligkoordinator i relation til beredskabscentrets mere end 200 frivillige.

Som administrationschef vil du få det daglige forvaltningsmæssige ansvar i relation til personale, økonomi, regnskab og løn mv., og som frivilligkoordinator, vil du bl.a. have det overordnede og koordinerende ansvar for at rekruttere nye frivillige til beredskabscentret. En opgave der er højt prioriteret.

Opgavespændet er stort og aktørerne mange. Du skal derfor være forberedt på en afvekslende og udfordrende arbejdsdag i et dynamisk miljø med engagerede frivillige og ansatte, hvilket stiller krav til dig som både fagperson og leder.

Du vil endvidere skulle indgå i beredskabscentrets vagtordning, som enten vagthavende chef eller vagthavende befalingsmand.

Den nærmere opgaveportefølje vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den rette kandidats kompetencer og erhvervserfaring m.m.
Om dig
Du er officer i Beredskabsstyrelsen, og derudover opfylder du flere af følgende krav:

• Du har relevant arbejdserfaring
• Du er ansvarsfuld og tager ledelse
• Du har overblik og arbejder systematisk
• Du er en udpræget afslutter og kommer i mål med dine opgaver
• Du er en holdspiller, har gode samarbejdsevner og vilje til samarbejde
• Du er vant til at arbejde med DeMars som administrativt værktøj
• Du har kendskab til frivilligområdet
Ansættelsesvilkår
Alt afhængigt af dine kompetencer og erhvervserfaring vil du blive ansat som sektionsleder/sektionschef efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, Michael Boesgaard Brøndel på telefon 4590 6600.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Pia Knudsen på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er søndag den 1. december 2019. Samtaler forventes afholdt fredag den 6. december 2019. Ansættelse er den 1. januar 2020 eller snarest mulig.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet. Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes. Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder. Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hedehusene

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent