Deputy Partner Maintenance Liaison, Luke AFB


Dansk repræsentant i F35 programmets driftsorganisation på Luke Air Force Base, USA

Vil du være med til at sikre, at Danmarks implementering af F-35 flyet varetages sikkert og professionelt? Vi søger en medarbejder med flyteknisk baggrund, som kan indgå i F-35 driftstruktur på Luke Air Force Base (AFB), Phoenix, Arizona.
Der er tale om løsning af tekniske og logistiske opgaver i forhold til de danske F-35, der stationeres på Luke AFB for at understøtte pilotomskolingen til F-35.
Stillingen er til besættelse senest den 1. januar 2020 med en forventet udstationering til USA fra medio 2020.
Om os
F-35 er Danmarks kommende kampfly som skal erstatte F-16 ved dennes udfasning i 2024. Anskaffelsen af F-35 er den hidtil største materielinvestering til Forsvaret og en anskaffelse af stor strategisk betydning for Danmark. Heraf følger naturligvis stor bevågenhed. I Flyvevåbnet stiller vi derfor meget høje krav til os selv og hinanden.

På Luke AFB vil du indgå i et team med en dansk teknisk officer samt danske instruktør piloter. I vil være samlet i en eskadrille bestående af et amerikansk, nederlandsk og et dansk detachement, der har til opgave at understøtte pilotomskoling til F-35 kampflyet.
Om stillingen
Der er tale om en stilling som dansk F-35 Deputy Partner Maintenance Liaison , hvor du vil være underlagt den danske F-35 Partner Maintenance Liaison Officer (PML). Besættelsen af stillingerne sker ud fra en helhedsbetragtning i forhold til Forsvarets samlede kampflyopgaver i de kommende år samt i forhold til ansøgernes kompetencer og niveau.

Stillingsindehaveren indgår som en integreret medarbejder i den amerikanske F-35 eskadrille (308th Fighter Squadron), som de danske fly er tilknyttet Luke Air Force Base (56 fighter Wing).
Stillingsindehaveren er i samarbejde med PML ansvarlig for at monitere vedligeholdelsen af danske F-35 fly, herunder medvirke til, at danske standarder for den vedvarende luftdygtighed opretholdes for danske fly.
Selve vedligeholdelsen af de danske F-35 gennemføres af civile kontraktansatte teknikere. Stillingsindehaveren skal medvirke til, at civilt kontraktpersonel udfører vedligeholdelse på danske fly i overensstemmelse med F-35 vedligeholdelsesforskrifterne og danske krav.
Stillingsindehaveren vil ligeledes skulle medvirke til at modtage leveringer af støtteudstyr til drift med F-35.
Stillingsindehaveren bør derfor have indgående teknisk kendskab til operativ drift af kampfly på wing- og eskadrilleniveau, gerne fra internationale operationer eller større øvelser.
Endvidere bør indehaveren være erfaren og kunne indgå i et internationalt operativt miljø med en høj grad af selvstændighed.

For stillingen må det forventes, at stillingsindehaveren deltager i et antal arbejdsgrupper og mødefora i F-35 programmet.
Om dig
Stillingen planlægges besat af en befalingsmand med flyteknisk baggrund på seniorsergent-niveau eller dertil egnede oversergenter.
Ansøgeren skal kunne dokumentere relevant arbejdserfaring og resultater.
Du skal have gennemført Videreuddannelse Mellemledere i Flyvevåbnet (VMF modul 1 og 2), eller anden tilsvarende akademisk uddannelse.

Stillingsindehaveren skal have en teknisk operativ baggrund med kendskab til drift af (moderne) kampfly samt indgående kendskab til internationale luftdygtighedsstandarder og krav til sikring af den nødvendige kvalitet i forbindelse med arbejde på fly i et internationalt miljø.

Stillingen kræver, at indehaverne løbende kan opretholde sikkerhedsgodkendelse til Yderst hemmelig (Cosmic Top Secret). Endvidere bør indehaverne kunne manøvrere på forskellige niveauer i et internationalt miljø, så nødvendige netværk kan etableres og udbygges.
Det forventes, at ansøgere kan samarbejde med folk på tværs af forskellige faglige områder, og hurtigt skabe relevante professionelle kontakter.
Ansøgerne bør være ildsjæle, samt arbejdsomme og konstruktive holdspillere.

Derudover lægger vi vægt på, at ansøgerne:
- kan arbejde systematisk og struktureret,
- har stærke analytiske evner, god dømmekraft og helhedsforståelse,
- er selvkørende og ansvarsfuld ift. opgaveløsningen,
- har veludviklede samarbejdsevner,
- er flydende på engelsk, i skrift og tale,
- har stor personlig integritet samt er robust og fleksibel,
- kan anvende værktøjerne i MS Office pakken på brugerniveau,
- har erfaring med materieldrift- og konfigurationsstyring i SAP.
- kan anvende moderne software værktøjer i forbindelse med drift og konfigurationsstyring af flysystemer.

Efter endt udstationering bør ansøgerne være forberedt på, at deres opnåede F-35 kompetencer søges anvendt i den nationale F-35 driftsstruktur i dialog med den enkelte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en befalingsmandsstilling på overenskomstmæssige vilkår, som kan besættes af både M221- og M231-personel. Stillingens funktionsniveau og indhold tilpasses den enkelte ansøger, som besidder de rette kompetencer. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Du vil fra medio 2020 blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og en evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle personlige tillæg. Eventuelle børn vil blive tilknyttet det lokale skole- og børnehave system.
Du kan læsse mere om vilkårene for udstationering på HR-portalen.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 og besættes som udgangspunkt for en 3-4 årig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Der er følgende krav til stillingen:
- Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til Yderst hemmeligt (Cosmic Top Secret), samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
- Ansøgere skal kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Ansøgere skal kunne helbredsvurderes egnet uden begrænsninger.

Kontakt
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Partner Maintenance Liaison Major Lars Kristensen Fighter Wing Skrydstrup, på telefon 2164 1654.
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen på telefon +45 72 81 91 31.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigst muligt herefter. Send ansøgning og CV via linket i annoncen, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.11.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent