Chef for Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre i Flyverkommandoen (Genopslag)


Chef for Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre i Flyverkommandoen (Genopslag)

Er du en officer, der kan bevare overblikket, og vil du være med til at opbygge og fastholde et højt niveau for Flyvevåbnets evne til at føre luftmilitære enheder i såvel specialoperationer som i konventionelle operationer, så er du måske den nye chef for Special Air Operations sektionen i NAOC, Flyverkommandoen (FLK).
Om os
NAOC, som er en del af Flyverkommandoen, varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets enheder under dansk kommando i døgndrift i fred, krise og konflikt. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationerne på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Som Chef for Special Air Operations sektionen ved NAOC er du en af to sektionschefer i Special Air Operations & Training Afdelingen. Du er ansvarlig for føring og integration af luftstyrker til specialoperationer, herunder ansvarlig for opstilling af et bidrag til en Special Operations Air Task Group (SOATG). Arbejdet koncentrerer sig frem mod 2021 om, at skabe en tri-lateral såkaldt ”Composite-SOATG”, sammen med Belgien og Nederlandene. Arbejdet fordrer kendskab til helikopteroperationer såvel som operationer med fastvingede fly, ligesom viden om efterretningstjeneste og specialoperationer er ønskelig. Den viden du ikke måtte have fra start, forventes du hurtigt at kunne tilegne dig gennem din tjeneste.

Støtte ifm. opbygning af NAOC ift. C2 krisestyring er endvidere en væsentlig opgave, der skal løses sideløbende med opstilingen af en trlateral Composite-SOATG, der indledningsvis vil komme til at fylde meget.

Du er endvidere ansvarlig for løbende at føre tilsyn med at SOATG lever op til de fastsatte standarder og procedurer, herunder at der er rådighed over national og NATO dokumentation. Endelig er du, i samarbejde med træningssektionen, ansvarlig for intern uddannelse, træning og øvelsesaktiviteter for SOATG personel.

Du vil skulle etablere og vedligeholde gode og tætte samarbejdsrelationer internt i NAOC og FLK, såvel som eksternt til øvrige enheder og myndigheder i Forsvaret og NATO (primært Specialoperationskommandoen (SOKOM) og NATO Special Operations Headquarters (NSHQ)).
Om dig
Du er en erfaren officer med et bredt kendskab til Flyvevåbnets operative virke og forsvarets samlede virksomhed samt operativ erfaring fra national og international tjeneste. Du er major og har gennemført Videreuddannelse-II/Ledere eller Master i Militære Studier. Såfremt du er kaptajn og ikke har gennemført VUT II/L, MMS eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du kan bevare overblikket og prioritere det daglige arbejde. Endvidere vil det være en fordel, hvis du har erfaringer med specialoperationer.

Du er fleksibel og du kan indgå i et konstruktivt og inkluderende samarbejde. Du er en kommunikerende og empatisk chef med en anerkendende lederprofil, og du evner at lede en forskelligartet gruppe af medarbejdere. Du giver de nødvendige direktiver/rammer og tager ansvar for resultaterne over for din foresatte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er kaptajn og er optaget på eller er i gang med at læse MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschefen for Special Air Operations & Training Afdelingen Jens Blomqvist på fko-f-chns@mil.dk eller på telefon 728 11595.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er 30. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 50. Tiltrædelse er d. 1. februar 2020 og vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelses-aktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Fly-vevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.11.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent