Kaptajn til Flyverkommandoens Tactical Support Sektion


Kaptajn til Flyverkommandoens Tactical Support Sektion

Vil du være med til at sætte retning for og præge Flyvevåbnets operationsstøtte?

Har du en solid forståelse for Flyvevåbnets kapaciteter og virksomhed? Har du et godt indblik i Force Protection og Tactical Support? Kan du omsætte de taktiske discipliner til generelle retningslinjer for Flyvevåbnets myndigheder og enheder? Så er du måske vores nye kollega i Tactical Support Sektionen.
Om os
Tactical Support Sektionen er overordnet ansvarlig for tilrettelæggelsen af Force Protection i Flyvevåbnet såvel ved nationale som internationale operationer, herunder udarbejdelse af militære muligheder og militær anbefaling for kapaciteter inden for ansvarsområdet.

Sektionen er faglig ansvarlig for områderne beredskabsplanlægning, personlig indsættelsesparathed, håndvåben, idræt, bevogtningstjeneste, Survival, Evasion, Resistance And Extraction (SERE) uddannelser, Joint Terminal Attack Controller (JTAC) samt for Tactical Support operationer generelt. Herudover er sektionen kapacitetsansvarlig for Operations Support Wing og Joint Movement & Transportation Organization.

Tactical Support sektionen indgår sammen med Air Base Support Sektionen i Operationsstøtteafdelingen. Afdelingen er overordnet ansvarlig for opstilling af Operations Support Wing og Joint Movement & Transportation Organization. Afdelingen er tillige ansvarlig for opstilling af kapaciteter inden for Air Base Support og Tactical Support områderne. Afdelingen prioriterer myndighedernes operative aktiviteter, således der kan opnås en hensigtsmæssig balance mellem kapacitetsudvikling og opretholdelse af indsættelsesevnen under hensyntagen til den operative indsættelse.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tactical Support Sektionen vil du får en stor berøringsflade til alle Flyvevåbnets myndigheder. Du kommer blandt meget andet til at arbejde med omsætning af Forsvares beredskabsplan til konkrete tiltag inden for Force Protection området, deltage i Flyvevåbntes arbejdsgruppe for genetablering af Force Protection, samt varetage Counter UAS området i Flyvevåbnet.

Samtidigt skal du bidrage til udarbejdelse af opstillingsgrundlag for Operations Support Wing herunder prioritering af øvelsesvirksomhed i koordination med NIV III.

Du skal forvente rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i Site Surveys som FLV SME inden for Force Protection området.
Om dig
Du er kaptajn eller premierløjtnant med operationsstøtte baggrund samt erfaring med sagsbehandling fra NIV III stabsniveauet. Du har desuden en solid erfaring med den taktiske løsning af Tactical Support opgaver samt erfaring med Force Protection såvel i nationale som internationale operationer.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaringen med SERE og/eller Personel Recovery operationer.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer i en sag. Du kan holde mange bolde i luften i en omskiftlig hverdag. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Det er derudover vigtigt, at du er i besiddelse af gode samarbejdsevner.

Hvis ikke du allerede er kaptajn vil det være muligt at læse dine videreuddannelseskurser (VUK), mens du er i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Tactical Support Sektionen, major Jon Sommer på telefon 5085 9609.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

07.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent