Adjudant for forsvarschefen


Adjudant for forsvarschefen

Er du en ambitiøs kaptajn eller kaptajnløjtnant? Er du klar på et job på det strategiske niveau? Er du god til at se helheder, planlægge og samarbejde? Og befinder du dig godt i en travl hverdag med mange dage ude af kontoret? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning til jobbet som adjudant for forsvarschefen.
Om os
Ledelsessekretariatets adjudantursektion leverer den direkte ledelsesstøtte til forsvarschefen og chefen for Forsvarsstaben. Vi er en dynamisk sektion på i alt 14 medarbejdere. Omkring forsvarschefen er vi fire: Adjudanten, sekretæren, chaufføren og militærassistenten.
Dagligdagen i Adjudantursektionen er både intens og dynamisk, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Vores arbejdsmiljø er på samme tid spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne, og vi arbejder generelt meget selvstændigt. Det stiller krav til den enkelte medarbejder og til sektionen som helhed. Selvom det til tider går rigtigt stærkt, får vi tingene til at fungere med vilje til gensidig hjælp og samarbejde, gode kolleger og højt humør.
Som en naturlig del af støtten til den øverste ledelse har medarbejderne i Adjudantursektionen en direkte berøring med store dele af Forsvarskommandoens stabe og kommandoer, andre myndigheder i Forsvarets samt samarbejdspartnere i ind- og udland.
Om stillingen
Som adjudant bliver du en del af et sammentømret team, der leverer den direkte støtte til forsvarschefen. Dine opgaver er mange og alsidige. Først og fremmest er du en central person i forhold til at tilrettelægge og skabe gode rammer for forsvarschefens virke. Det omfatter blandt andet planlægning og gennemførelse af bilaterale besøg, tjenestestedsbesøg ved Forsvarets tjenestesteder og udsendte enheder, samt planlægning og ledsagelse af forsvarschefen til øvrige aktiviteter ind- og udland. Når du ledsager forsvarschefen på rejser, får du en stor berøringsflade med stabe og myndigheder, lige som du får stor indsigt i Forsvarets operationer i ind- og udland.
Du vil som adjudant i koordination med resten af teamet omkring forsvarschefen skulle bidrage med udarbejdelse af breve, mails, briefinger og taler, og du skal bidrage til den faglige rådgivning og sagsbehandling i adjudantursektionen. Du har endvidere ansvar for budget og økonomiopfølgning for forsvarschefens aktiviteter.
Vi fokuserer på at skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv ved at hjælpe hinanden og fordele opgaverne imellem os. Men, du må påregne at dine arbejdsuger som adjudant i perioder vil overstige 37 timer.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller kaptajnløjtnant, og dette er sandsynligvis dit job nummer to eller tre på M321-niveauet. Vi forventer, at du er ambitiøs, er analytisk stærk, har strategisk flair og en høj grad af personlig integritet.
I en til tider hektisk hverdag med korte deadlines er det vigtigt, at du er god til at holde mange bolde i luften på samme tid, og er klar til selv at prioritere din tid i forhold til løsning af de enkelte opgaver. Du har et godt overblik og er samtidig omhyggelig og har styr på detaljerne. Du har gode skriftlige og kommunikative egenskaber på både dansk og engelsk, samt gode evner inden for samarbejde, planlægning og styring.
Vi lægger vægt på, at du besidder en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse, så du efter omstændighederne kan levere både diskret ledelsesstøtte og kan træffe modige beslutninger. Du har gode sociale kompetencer og forstår at danne og pleje netværk, og det er afgørende, at du forstår at håndhæve diskretion i forbindelse med arbejdet på strategisk niveau.
Selv om du ofte skal arbejde selvstændigt, skal du være en udpræget holdspiller. Du skal arbejde engageret, være udadvendt og bidrage positivt til en god stemning i teamet og sektionen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Stillingen er en fast stilling ved Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat i København.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Adjudantursektionen KK Stefan Neubauer Andersen på 7281 1111 eller nuværende stillingsindehaver KL Josefine Madsen på 2011 9710.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen, telefon +45 32665470.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2019 og der forventes afholdt samtaler løbende eller i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse pr. den 1. januar 2019, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent