Databeskyttelsesrådgiver til Forsvarskommandoen


Databeskyttelsesrådgiver til Forsvarskommandoen

Vil du være den faglige rådgiver for databeskyttelse i det danske forsvar?

Og kunne du tænke dig at arbejde i et spændende og udviklende miljø? - så er du måske vores nye kollega i Juridisk Sektion i Forsvarskommandoen.
Om os
Du bliver en del af Juridisk Sektion i Forsvarskommandoen. Sektionen består af en juridisk chef og 13 jurister, hvoraf seks er civilansatte og syv indgår i den særlige militærjuridiske rådgiverordning. Kontoret er ligesom myndigheden generelt opdelt geografisk mellem København og Karup og din stilling er placeret i København på Holmens Kanal nr. 9 sammen med fem af de andre ansatte i sektionen.
Om stillingen
Du vil som databeskyttelsesrådgiver stå for rådgivning til hele Forsvaret, hvilket vil sige Forsvarskommandoen og Forsvarskommandoens 29 underliggende myndigheder. Du kommer også til at indgå i samarbejde på tværs af Forsvarsministeriets koncern, hvor du deltager i faglige fora med blandt andre databeskyttelsesrådgivere fra koncernens andre styrelser.

Dine opgaver som databeskyttelsesrådgiver vil være at:

• Rådgive Forsvarets myndigheder om databeskyttelse
• Overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen og anden EU-ret, eller national ret om databeskyttelse,
• Stå i spidsen for oplysningskampagner og uddannelse af personale, samt udarbejdelse af interne retningslinjer på området
• Samarbejde med Datatilsynet og Forsvarsministeriet
• Arbejde med databeskyttelse i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke
• Være kontaktpunkt for de registrerede vedr. alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger.

I det daglige refererer du til teamlederen for national jura, og du har direkte adgang til Forsvarets øverste ledelse i spørgsmål om styrelsens overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Du kommer til at arbejde på tværs i Forsvarets organisation med både civile og militære kolleger, og du vil skulle færdes hjemmevant i det militære miljø såvel som i møder med internationale samarbejdspartnere.

I Forsvarskommandoen arbejder vi med en række implementeringstiltag på databeskyttelsesområdet, som du som databeskyttelsesrådgiver vil komme til at rådgive på og føre videre frem. Du vil have indflydelse på udvikling af forretningsgangene i samarbejde med andre faggrupper i Forsvaret og du får stor selvstændighed i opgaveløsningen med plads til at iværksætte initiativer til udvikling af dit ansvarsområde.

Vi kan tilbyde dig ansættelse i en stilling med stor selvstændighed og frihed, herunder også til at tilrettelægge din arbejdstid og arbejde hjemme, når du har behov for det. Da Forsvarets myndigheder geografisk er placeret over hele landet, må der dog også påregnes dage, hvor der kan være rejsetid i forbindelse med besøg ved de enkelte myndigheder, men dette kan tilrettelægges konkret. Du vil indgå i en sektion af militære og civile jurister, der giver rig mulighed for faglig sparring og udvikling.
Om dig
Du har en juridisk kandidateksamen, suppleret med flere års relevant erhvervserfaring. Vi forventer, at du har indgående kendskab til databeskyttelseslovgivningen og at du trives godt med at arbejde med et stort fagligt område og med betydeligt ansvar. Du har gode skriftlige og mundtlige færdigheder i dansk og engelsk, og er god til at tænke i helheder, er analytisk stærk, målrettet og udadvendt. Det vil være en fordel, hvis du har et bredt etableret netværk inden for fagområdet og har kendskab til det danske forsvar.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der er endvidere knyttet et funktionstillæg til stillingen. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Stine Breinholt Sloth på telefonnummer 7284 0666.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2019, samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Tiltrædelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesseret uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen igennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om forsvaret som arbejdeplads på www.forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

27.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent