Logistik Officer i G4 ved MND North i Riga, Letland


Logistik Officer i G4 ved MND North i Riga, Letland

Vil du have en spændende stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme, hvor du skal arbejde sammen med nationaliteter fra de baltiske lande og andre allierede. En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for international skolegang, der ruster dem for livet.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast tjenestested i MND North østlige facilitet i Camp Adazi, Riga i Letland, og der kan forventes rejsevirksomhed til den vestlige del af hovedkvarteret. I fredstidsopstillingen vil du indgå i G4 og i kriseopstillingen vil din stilling indgå i Divisionens Combat Service Support Centre. Stillingsindholdet i fredstidsopstillingen i opstartsfasen skal forventes at være bredere funderet og dække emner inden for hele det logistiske spekter, inkl. Militærpolitiemner. Stillingsindholdet udvikles løbende i samarbejde med dig. Du vil indledningsvist referere til Deputy Chief of Staff for MND North, en dansk oberst, da ACOS og DACOS G4 ikke er udpeget på nuværende tidspunkt. Udover dig, så indgår der én estisk og lettisk major samt, én dansk chefsergent i G4.

Din tjeneste vil omfatte skarp operativ planlægning, deltagelse i internationale mødefora på vegne af divisionen, deltagelse i stabens intern stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift.
Du vil løfte en bred vifte af logistik opgaver på tværs af nationer, herunder kontakt til og koordination med de nationale myndigheder og foresatte hovedkvarter på stabsofficersniveau.
Du vil være G4’s officer med hovedansvar for divisionens øvelsescyklus for affilierede brigader og deltager i tilrettelæggelse samt gennemførelse som ’Exercise Control’.
Derfor vil der være en del undervisning, hvor der er mulighed for at omsætte og afprøve koncepter til læring. Du vil herudover deltage i divisionens øvelsesaktiviteter for træning til opnåelse af Full Operational Capability.

Sektionen arbejder udpræget selvstændigt, hvorfor du har store muligheder for selv, at tilrettelægge din arbejdsdag, prioritere samt planlægge opgaverne, så længe sektionen leverer resultater.

Stillingen er kendetegnet ved en meget bred og varieret opgaveportefølje og en stor berøringsflade med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere.
Som en del af opstarten vil du skulle trænes til at kunne indgå i en NATO enhed, hvilket vil ske igennem kurser og sidemandsoplæring afhængigt af dine forudsætninger. Du vil igennem din tjeneste høste erfaringer, der efterfølgende også vil gøre dig attraktiv til stillinger i det operative spor på højere
niveauer. Analyser, stabsprocesser, -metoder og samarbejde er vigtige, mens også pionerånd vil være vigtigt for den samlede opgaveløsning. I stillingen er der behov for din helhedsorientering, logistiske viden og analytiske kapacitet.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn, eller major M322, der har gennemført brigadekursus, VUT-I/L eller tilsvarende.
Du har fungeret i en logistikofficersstilling, også gerne i international tjeneste. Det vil blive betragtet som en fordel, hvis du har fungeret i en stilling på brigadeniveau, været underviser på skoler eller været en del af udviklingsarbejdet ved NIV III eller højere. Det er vigtigt, at du arbejder systematisk og sætter en dyd i at overholde aftaler og deadlines. Du skal kunne trives i et dynamisk miljø med store udfordringer, og hvor der arbejdes med flere opgaver samtidigt med, at du formår at prioritere mål og midler løbende. Du skal være omstillingsparat, fremsynet og have stærke kompetencer inden for kommunikation og planlægning. Du arbejder analytisk og systematisk og formår at være selvstændig, men du skal også kunne formå at indgå konstruktivt i en helhed. Du skal som person kunne netværke og skabe gode samarbejdsrelationer internt, men også i særdeleshed på tværs af organisationer og nationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder).
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stedfortrædende stabschef, oberst Kim Schmidt på MNDN-DCOS@FIIN.DK eller telefon 407 407 04

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets
Personalestyrelse, HR konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 7281 9680.

Stillingen er vakant til umiddelbar besættelse.

Ansøgningsfrist er 22. november 2018.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 49 og 48.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent