Sagsbehandler med blik for internationalt samarbejde


Forsvarsstabens Strategi- og Policysektion skal bruge en sagsbehandler med blik for internationalt samarbejde

Er du akademiker eller M331 med internationalt udsyn og blik for samarbejde og koordination på højt niveau.

Kunne du tænke dig at arbejde med militærstrategisk udvikling og policy?

Vil du befinde dig godt i en, hverdag præget af såvel militær faglighed som politiske hensyn og har du erfaring med internationalt samarbejde?
Om os
Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab er delvist placeret i København og delvist på Flyvestation Karup. Strategi- og Policysektionen er placeret i Karup.

Vi er 15 engagerede og selvstændige medarbejdere, såvel militære som civile.

Der er ofte travlt i sektionen, hvor sagerne varierer meget og der er sjældent entydige eller umiddelbart klare løsninger på problemstillingerne.

Der arbejdes ofte på tværs af fagområder, og vi hjælper hinanden, når der er behov. Vi er sociale og tilstræber at have fleksibilitet i forhold til møde- og arbejdstider under hensynstagen til opgaveløsningen.

I sektionen fokuserer vi på udvikling af internationale relationer, strategiske koncepter, studier og policy, som bl.a. danner grundlag for udvikling af forsvarets operative kapaciteter.

Sektionen arbejder med emner inden for hele det sikkerhedspolitiske opgavekompleks.

På policyområdet betjener vi Forsvarets øverste ledelse og er i løbende dialog med især Forsvarsministeriets afdeling for sikkerhedspolitik og operationer.

Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer, herunder udvikling af militær policy samt prioritering og besættelse af et stort antal stillinger i udlandet.

Sektionen støtter ofte Forsvarets øverste chefer i forbindelse med international mødevirksomhed, ligesom vi repræsenterer Danmark i en række internationale fora.

Vi har således en del udadrettede opgaver med rejseaktivitet.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for militær policy relateret til det geografiske område syd og sydøst for Europa, hvilket kræver en god forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling og kendskab til militære kapaciteter.

Dine primære opgaver er at koordinere sagsbehandling relateret til FN, EU, MENA regionen samt internationale partnerskaber syd og sydøst for EU.

Du forventes at deltage i relevante multinationale projekter vedrørende blandt andet urbanisering, terrorisme og migration.

Som ansvarlig for ovenstående kommer du til at koordinere udarbejdelsen af analyser, der kobler global og regional sikkerhedspolitisk udvikling til den konkrete militære danske linje.

I dette arbejde skal du kunne bevæge dig mellem abstrakte og konkrete problemstillinger og løsninger. Du skal hertil indsamle relevante bidrag fra mange interne og eksterne kilder og samarbejdspartnere.
Om dig
Du er en erfaren og ambitiøs akademiker, eller major/orlogskaptajn der har gennemført Master i Militære Studier, eller tilsvarende.

Du ønsker at arbejde med international militær policy på øverste niveau.

Du er analytisk skarp og forstår at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i krydsfeltet mellem politiske hensyn og militær faglighed.

Du har bred erfaring med stabsvirke på operativt- og gerne militærstrategisk niveau, eller du kommer med anden politisk strategisk erfaring.

Du kan også komme i betragtning med en relevant forskningsbaggrund. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med forsvars- og sikkerhedspolitisk analyse og har erfaring fra en international stilling.

Du evner at præsentere vanskelige problemstillinger på en klar og let forståelig måde, og du kommunikerer ubesværet i skrift og tale på dansk og engelsk.

Behersker du også tysk og/eller fransk, er det en fordel.
Ansættelsesvilkår
Er du civil, bliver du ansat efter gældende relvante overenskomst.

Er du militært ansat besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO Secret og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

For militære ansatte er ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Det faste tjenestested er Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende sektionschef major Lars Krarup på 7281 2567

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder, Bjarne Thomsen på telefon 3266 5114 eller på mail FPS-BA-BS229@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 26. november 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i starten af december.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2020 eller snarest muligt herefter.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent