NIELS JUEL søger ny Taktisk Officer Efterretning


NIELS JUEL søger ny Taktisk Officer Efterretning

Er du officer af taktisk linje og har gode evner inden for taktik, planlægning og ledelse?

Er du interesseret i at få direkte indflydelse inden for såvel planlægning samt udførelse af Søværnets operative opgaver?

Har du lysten og evnen til at være med til at tage næste skridt i Søværnets implementering af SM-2 missiler og videreudvikle fregatvåbnet som Air defence fregatter?
Om os
Fregatten NIELS JUEL er, sammen med sine to søsterskibe, en af Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konflikspektret og er et af Forsvarets mest slagskraftige våbenplatforme.

NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster, der veksler mellem øvelser og operationer. Skibet gennemgik Danish Operational Sea Training ved FOST i England i 2017 og har senest i 2019 været en del af en fransk hangarskibsgruppe, der blandt andet leverede støtte til Operation Inherent Resolve.

2020 bliver et spændende år med deltagelse i flere større øvelser. Det drejer sig om MJØLNER ved Norge, hvor der blandt andet skal gennemføres live missilskydning.

DYNAMIC MONGOOSE, som finder sted i Nordatlanten, som er en øvelse designet til at forbedre anti-ubådskrigsførelse blandt de deltagende enheder gennem realistisk træning, samt opbygge og styrke samarbejdsevnen på tværs af vores allierede styrker.

Derudover skal vi i løbet af året deltage to gange i JOINT WARRIOR ved Skotland samt indsættes under Arktisk Kommando.
Om stillingen
Stillingen som TAO-E er meget alsidig og indeholder alle aspekter af officersvirket.

Som TAO er du direkte ansvarlig for at planlægge og gennemføre NIJU’s opgaveporteføljer.

Stillingen er todelt i forhold til opgaver til søs samt opgaver, når skibet ligger i havn. Fælles for begge dele er, at du skal arbejde tæt sammen med skibets operationsofficer samt NIJU’s tre andre TAOer.

Til søs under øvelser og operationer vil din primære opgave være at lede vagtholdet i operationsrummet. Her leder og fordeler du arbejdet med at betjene skibets forskellige kapaciteter hen mod den givne opgaveløsning. Det er normalt, at skibet indgår i en større styrke, og her vil det være dig, der er det primære taktiske bindeled mellem NIELS JUEL og styrkens øvrige enheder – til vands, såvel som i luften.

Du vil indgå i skibets Air defence sektion, hvor du vil skulle varetage forsvaret af luftrummet omkring NIJU samt den styrke som NIJU sejler med.

I KLART SKIB vil du skulle varetage rollen som weapon allocator, som stiller store krav til din viden omkring fregatternes våben og sensorpakke og ikke mindst din evne til at kunne tænke klart og agere rationelt i pressede situationer. Som weapon allocator vil du desuden være NIJU’s primære våbenleder. Derfor hat TAO-E også et tæt samarbejde med våbensektionen.

I havn vil du få tildelt såvel planlægningsopgaver samt almen sagsbehandling. Du er ansvarlig for at varetage sagsbehandling, som omhandler alt hvad der har med taktisk anvendelse af skibets våbensystemer at gøre. I særdelshed vil du blive en nøglefigur i implementeringen af SM-2 missiler i Søværnet. Endvidere vil du blive tildelt opgaver inden for udviklingen af AAW og EW.

I forhold til planlægningsopgaver vil du løbende blive tildelt mindre og større planlægningsprojekter, som i særdeleshed relaterer sig til øvelsesplanlægning samt uddannelse og træning. Du vil som officer få frit lejde til at lede disse projekter inden for de rammer som operationsofficeren specificerer.

Som TAO-E er du desuden leder af skibets efterretningscelle, som varierer af størrelse afhængig af opgaven, men som normalt består af dig og skibets efterretningsofficer (EFO). Du vil blive nærmeste foresatte for EFO og skal derfor også udføre udviklingssamtaler og bedømmelser jf. gældende FOKUS bestemmelser.

”Vi tilbyder”
Vi tilbyder den ultimative stilling som taktisk officer, hvor du både får mulighed for at anvende dine egenskaber inden for taktik og våbenanvendelse samt inden for ledelse og planlægning. Det er ydermere en stilling, hvor du i høj grad selv er med til at skabe opgaverne og løsningerne på pålagte opgaver.

Den nærmeste fremtid i NIJU er yderst spændende, hvor vi skal deltage i flere større øvelser samt deltage i missilskydninger, hvor du, som primær våbenleder, ville har en central rolle.

Derudover ligger vi stor vægt på at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alles forskelligheder og ikke mindst behov. Der er således mulighed for en varierende tjeneste, hvor du både ville skulle arbejde til søs og i havn samt har mulighed for længere perioder med afspadsering.

Du vil være en naturlig og oplagt kandidat til at varetage rollen som TAO-Luft og leder af Air defence sektionen, såfremt denne skulle blive ledig under din ansættelse.
Om dig
Du er officer af taktisk linje og har allerede erfaring fra sejlende tjeneste. Du har gode samarbejdsevner og formår hurtigt at omstille dig til nye krav.

Du er en synlig leder som evner at arbejde selvstændigt og sætter store krav til dig selv og din egen indsats. Dette indbefatter blandt andet at du altid tilstræber at yde din maksimale indsats i alle opgaver og formår at få andre til at gøre det samme.

Du har en klar ambition om at ville deltage aktivt i enhedens opgaveløsning og har en naturlig interesse for det taktiske virke. Du besidder stærke analytiske evner og er god til at håndtere pressede situationer. Du går op i at levere høj kvalitet i udarbejdelsen af skriftlige produkter og har basal forståelse for taktisk sagsbehandling.

Det er en fordel hvis du tidligere har gjort tjeneste i 2ESK, men det er ingenlunde et krav.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har gennemgået de taktiske officers moduler samt våbenleder moduler. Er dette ikke tilfældet forventes det, at du gennemfører disse i 2020.

Du er bedømt egnet til INTOPS, kan sikkerhedsgodkendes, bestå forsvarets træningstilstandsprøve og opretholde blåt bevis.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være ved Flådestation Korsør

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 24. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 48, 2019. Tiltrædelse 1. januar 2020

KL Jacob Jørgensen enten på mail 2E-NIJU-OPO@MIL.DK eller telefon +45 7285 4353 Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent