Oversergent med maskinteknisk baggrund til støtteskibet ABSALON


Oversergent med maskinteknisk baggrund til støtteskibet ABSALON

Er du oversergent eller en erfaren sergent, der søger nye udfordringer? Har du lyst til at blive en aktiv del af ledelsen i et stærkt teknisk team og sammen med gode kolleger stå til søs? Så er det måske lige dig vi har brug for om bord på støtteskibet ABSALON.

Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1+2).

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på det sømilitære håndværk, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. ABSALON har i løbet af 2018 og 2019 været en del af SNMG1, og i efteråret 2019 skal vi for første gang operere i Nordatlanten under Arktisk Kommandos ledelse.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen
Teknikdivisionen på ABSALON er en sammentømret gruppe af faglærte, der sørger for, at enhedens tekniske installationer lige fra toiletanlæg til fremdrivningsmotorer fungerer. Vi er samlet 20 mand i Teknikdivisionen, og arbejdet er alsidigt med krav om fleksibilitet og viljen til at gøre en god indsats.

Du vil få lager og håndtering af reservedele mv. som primært arbejdsområde. Du vil få ansvaret for gennemførelsen af pligtige mønstringer og indgå i et tæt samarbejde med skibets forsyningselement. Et indgående kenskab til DeMars/SAP MM er derfor en fordring for succes. Men du indgår også i en vagtassistenttørn i basehavn, og når enheden sejler i forhøjet beredskab, besidder du en nøgleposition som leder af driftspatruljerne. Du vil samtidig være en naturlig del af ledelsen i divisionen, hvor vi åbent samarbejder omkring den daglige drift samt træffer beslutninger på den lidt længere bane under overskriften ”faglig udfordring i et balanceret arbejdsliv”.

Vi sørger selvfølgelig for, at du bliver uddannet i dine specialfunktioner om bord, og vi tilbyder dig stor medindflydelse, når det drejer sig om sammensætning af efteruddannelse samt din personlige videreudvikling som leder.

Kvaliteten af vores arbejde er vigtigt for, at ABSALON kan operere – hverdagen veksler derfor ofte mellem planlagte opgaver og opgaver, som skal løses her og nu. Fleksibilitet er selvsagt vigtigt i den forbindelse, men overordnet holder vi fast i, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Om dig
Kvalifikationer:

Krav:
• Søværnets basisuddannelse
• Faglært skibsmaskinist eller tilsvarende
• Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU)
• VUT-I/ML eller være vurderet egnet til udnævnelse
• DeMars MM Myndighedsbeholdning

Ønskeligt:
• DeMars PM Værkstedsleder
• MTU 8000 CM2/M STØTTESKIBENE

Er du i tvivl om, hvorvidt dine kvalifikationer lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til: 2E-ABSL-VLO@MIL.DK, Vedligeholdelsesofficer, KL Peter Mølgaard, telefon 21 66 09 86.
Alternativt kan CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, kontaktes på telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 1. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent