Militær elektronikmekaniker (konstabel) til EOD&SEARCH- kompagni


Militær elektronikmekaniker (konstabel) til EOD&SEARCH- kompagni

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dette, med din uddannelse som elektronikmekaniker, så er dette job i vedligeholdelsessektionen måske noget for dig.
Om os
EOD & Search kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive, består af en kommandodelingen, tre EOD delinger og af Ammunitionsrydnings centeret ARC, som løser en bred vifte af opgaver i rammen af den nye 1. Brigade struktur, samt nationale såvel som internationale støtteopgaver indenfor advanced search og ammunitionsrydning.
Kompagniet har stor fokus på en krævende og udfordrende uddannelse, således at enhver i kompagniet er bedst mulig rustet til kommende indsættelser.

Vedligeholdelsessektionen i Kommandodelingen byder i vid udstrækning på vedligeholdelse af køretøjer og materiel, samt fornyelse af viden og færdigheder inden for ens speciale.
Du vil indgå i et rigtigt godt team med erfarne folk. Det er vigtigt for os, da dette giver en unik mulighed for, at vi kan sparre og udfordre hinanden fagligt, på tværs af tilhørsforhold og personelgrupper.
Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker er en konstabelstilling, og er placeret i vedligeholdelsessektionen, som er en del af kommandodelingen.
Vi er samlet til fysisk træning to gange ugentligt, for at vedligeholde vores fysiske form.

Dine væsentligste opgaver i stillingen vil blive:
- Diagnosticerer, reparerer og gennemfører eftersyn indenfor fagområdet, efter sektionsførerens anvisninger.
- Løser opgaver i garnison såvel som under feltforhold – eventuelt som en del af fremskudt reparationskapacitet.
- Vejleder enhedens brugere i eftersyn og brugervedligeholdelse.

Kompagniet har været uden elektronikmekaniker i en lang periode, hvorfor den største opgave bliver at skabe overblik over kompagniets vitale elektroniske udstyr, og lave vedligeholdelse på disse, i samråd med sektionsføreren.

Der vil i stillingen blive skabt mulighed for efteruddannelse og kursus.
Den daglige arbejdstid er MAN-TOR kl. 0735-1515, og FRE kl. 0735-1355.

Hvis du vælger at tage imod udfordringen, kan vi tilbyde dig et job, som aldrig bliver kedeligt. En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar, og med kolleger der altid støtter hinanden.
Om dig
Ansættelsen er betinget af, at du som minimum er udnævnt til konstabel, og har haft tilfredsstillende tjeneste.

Du skal være uddannet elektronikmekaniker (eller elektronikfagtekniker), og det er ønskeligt, at du har ingeniørmæssig erfaring, men ikke et krav.

Det er et krav, at du har gyldigt kørekort til kategori B, og det er ønskeligt at du har gyldigt kørekort til kategori C.

Du skal have god teknisk forståelse, være opsøgende, og have en høj grad af selvstændighed og faglig stolthed, samtidig med, at du bør have en naturlig interesse og flair for at arbejde med nye og højt specialiserede komponenter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Der er til stillingen knyttet et elektronikmekanikertillæg på årligt kr. 50.214,96 (forevisning af svendebrev er påkrævet).

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn Thomas Stoltze Andersen på telefon 72 82 85 01, eller NK KMP Jan Buchwald, telefon 72 82 85 02.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på, FPS-BA-BS243@mil.dk.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Ansøgningsfristen er den 24. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 47. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020, eller snarest, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniør-specialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebatal-jon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pioner-gården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Ud-leverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent