Planlægningsofficer til 2. Eskadre stab


Planlægningsofficer til 2. Eskadre stab

2. Eskadre stab skal bruge en kaptajnløjtnant eller en premierløjtnant i gang med videreuddannelseskurser, som har ambitioner og vil udfordres. Har du god og bred taktisk erfaring fra sejlende tjeneste i specielt søværnets største enheder? Har du interesse for at arbejde med indsættelse af 2. Eskadre kapaciteter, og har du talent for planlægning, så er her en mulighed for at blive sagsbehandler inden for et udfordrende og dynamisk kerneområde i 2. Eskadre stab med stor bevågenhed.
Om os
Staben i 2. Eskadre består af 28 medarbejdere og ledes af en kommandørkaptajn. Hovedparten af staben er lokaliseret i Korsør, men der er tillige et stabselement i Frederikshavn. Som én af fire afdelinger er operationsafdelingen placeret i Korsør under ledelse af en orlogskaptajn. Planlægningselementet er et element under operationsafdelingen.

Staben er overfor eskadrechefen ansvarlig for, at eskadrens enheder og landtjenestesteder effektivt er i stand til at løse pålagte opgaver indenfor de givne ressourcemæssige rammer.

Planlægningselementet består af én taktisk officer og én seniorsergent.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et fagligt stærkt og dynamisk miljø, hvor du vil få gode faglige udfordringer.
Din primære opgave bliver at varetage den operative planlægning i forbindelse med opkøring, øvelser og indsættelse af 2. Eskadre enheder. Det overordnede formål er at få opkørt enhederne til NRF-beredskabet, og efterfølgende sørge for den vedligeholdende træning gennem et struktureret træningsforløb i tæt dialog med 2. Eskadre SU-afdeling.

Du vil ydermere få en central rolle i de planlægningsgrupper, der har ansvaret for klargøring af enhederne inden en indsættelse eller deployering. Dette sker i bred koordination mellem mange eksterne myndigheder og interne kapaciteter. Du vil derfor opleve at få en stor indsigt i NIV III såvel som NIV II arbejdsgange.

Planlægningselementet bistår tillige den øvrige sagsbehandling i operationsafdelingen. Ud over selve sagsbehandlingsopgaverne vil du virke som elementleder, og refererer direkte til Chefen for Operationsafdelingen. Som elementleder har du personaleansvar for elementets anden sagsbehandler.

Du skal forvente et afvekslende job, hvor du lejlighedsvis skal deltage i koordineringsmøder, planlægningskonferencer mv. Du skal derfor forvente omkring 20-30 dage/år væk fra kontoret både til lands og til vands. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar og såfremt tjenesten tillader det, vil det i et vist omfang være muligt at have hjemmearbejdsdage.
Om dig
Har en solid operativ baggrund som taktisk officer. Det vil være en fordel, hvis du har haft sejlende tjeneste i søværnets store enheder.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og være i stand til at iværksætte løsninger af elementets opgaver.

Du har gode kommunikationsevner – skriftligt såvel som mundtligt. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling.

Du er udadvendt, struktureret, pragmatisk og har gode samarbejdsevner.
Du er analytisk og selvstændigt tænkende, og du formår med udpræget helhedsforståelse at identificere de afgørende elementer i en opgave.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til 2E-ST-CHOP, OK Henrik Stilling på tlf.: 72 85 42 50. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 47/48.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent