Rådighedsstillinger - Kaptajner til Conduct after Capture elementet ved Efterretningsregimentet


Rådighedsstillinger - Kaptajner til Conduct after Capture-sektionen ved Efterretningsregimentet

Er du sagsbehandler med stort overblik og et blik for udvikling? Er du en inspirerende underviser? Har du stærke kommunikative evner, og forstår du at motivere andre undervisere? Så opfordrer vi dig til at søge en stilling hos os.
Om os
Conduct after Capture-sektionen er en del af 2 Military Intelligence Bataljon i Varde og er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af CAC-uddannelserne i Forsvaret.
Derudover er sektionen ansvarlige for at fastholde CAC-uddannelserne på et meget højt fagligt niveau og for at holde dem aktuelle og relevante.

Der er 5 fastansatte i sektionen? og en stor uddannelseskadre, som forestår hovedparten af vores CAC-uddannelser. Uddannelseskadren er reservister på alle funktionsniveauer.

CAC-uddannelserne er obligatoriske i forbindelse med udsendelse i internationale operationer, hvilket gør, at vi ind i mellem skal reagere med meget kort varsel. Vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor der er behov for en engageret indsats for at få hverdagen til at hænge sammen, men samtidig har vi stor indflydelse på vores arbejdsvilkår.
Om stillingen
Du indkommanderes og virker i designeringsfunktionen i træningsøjemed samt i forbindelse med CAC- øvelser og uddannelser af vores reservister. Aktivitetsniveauet afhænger af dine muligheder, men vi forventer, at du er til rådighed med mindst 10 dages tjeneste om året.

Stillingen indebærer, at du i samarbejde med øvrige CAC-reserveinstruktører planlægger, tilrettelægger og gennemfører de forskellige CAC-uddannelser på reservens område. Desuden bidrager du med at vedligeholde CAC-uddannelserne indenfor reservens område.

Du bliver en del af et meget engageret team, som sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.

Vi har et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og hvor forskellige perspektiver trives.
Du skal være forberedt på en del rejseaktivitet under dine indkommanderinger
Om dig
Du er kaptajn af reserven og uddannet både som CAC-instruktør og CAC-underviser. Er du aktiv premierløjtnant af reserven, med mindst 4 års anciennitet i graden, opfordres du ligeledes til at søge.

Du har et godt kendskab til uddannelse og uddannelsesplanlægning i Forsvaret. Fleksibel og udadvendt er ord, der kendetegner dig som person.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og du bevarer overblikket i forskellige situationer.
Du brænder for undervisning og er selv en erfaren, motiverende og levende instruktør.

Det er dine interaktionsevner og personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Folke Andreas Mosgaard Lavrsen på telefon 29 26 98 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent