Konstabel til køretøjs – og containerelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør


Konstabel til køretøjs – og containerelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør


Kan du tænke dig en hverdag med mange alsidige arbejdsopgaver og hvor fokus er på at levere den rekvirerede støtte på rette sted og rette tid, kan denne stilling i land ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter (OPLOG) Korsør blive din.
Om os
Køretøjs – og containerelementet (KCE) indgår i Baseafdelingen. Baseafdelingen forestår den operative drift af Flådestation Korsør med alt fra transportopgaver, assistance med slæbebåde, dykning, støtte til kongeskibet og Kongehuset i København og gennemførelse af erhvervspraktikforløb.

KCE løser med en bred vifte af køretøjer alle kran- og transportopgaver, herunder levering af diverse drivmidler til både skibe og helikoptere på Sjælland. Ud over elementlederen er der 18 mand i elementet.

Elementet varetager på vegne af OPLOG Korsør opgaven som motorforvaltende myndighed for køretøjsmateriel underlagt Søværnskommandoen i Østdanmark. Elementet administrerer knapt 100 forskellige specialkøretøjer.

Baseafdelingen støtter i lighed med resten af OPLOG Korsør med personel til Søværnets sejlende enheder ved behov.

Om stillingen
Som medarbejder i containerdelen i KCE indgår du som en del af et team bestående af op til 5 containergaster.

I containerdelen er den primære opgave at montere, afmontere og hjælpe med vedligehold af Søværnets FLEX containere. Herudover løses diverse opgaver, der indebærer kørsel med trucks, lifte mv.
Såfremt der opstår behov, kan det i perioder være nødvendigt at støtte transportdelen i KCE som chauffør.

Du vil som en del af Baseafdelingen skulle indgå i stationsvagten ved OPLOG Korsør i en 12/12 vagt.

I kortere perioder støtter KCE sejlende enheder med personel.

Stillingen er alsidig og med god mulighed for udvikling. Du skal derfor påregne, alt efter dine allerede erhvervede kompetencer, at bruge noget tid på videreuddannelse – herunder også rejseaktivitet.
Om dig
Du er menig med lyst til et job i land, hvor arbejdsdagen kan veksle mellem det rutineprægede og det pludseligt opkommende. Du er omstillingsparat og trives med at arbejdsdagen ikke altid former sig som planlagt. Du arbejder godt i teams, men kan også sagtens tage fat alene.

Du har flair for betjening af forskellige køretøjer såsom truck og kran. Har du ikke allerede kørekort hertil, har du mod på at gennemføre den nødvendige uddannelse.

Du har ikke noget imod, at arbejdet til tider er udenfor og fysisk krævende. Dette vil typisk være i forbindelse med håndtering af skibenes FLEX containere.

Der er følgende krav tilknyttet stillingen:

Du har gennemført Søværnets basisuddannelse
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har:
Kørekort kategori E/C
Kran basiscertifikat
Truckcertifikat
Du er uddannet røgdykker

Godkendt helbredsmæssigt som røgdykker

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Elementleder for KCE, Oversergent Lennart Holst på olsk-bskc01@mil.dk , telefon 72 60 43 41 eller Chefen for Stationssektionen KL Kurt Runge på olsk-bss01@mil.dk, telefon 72 60 41 66.

Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 20. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 47 eller 48.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent