Sektionsleder til Flyvevåbnets Basisuddannelse


Sektionsleder til Flyvevåbnets Basisuddannelse

Operations Support Wing (OSW) på Flyvestation Karup skal bruge en kaptajn, som Flyvevåbets Basisuddannelses sektonsleder.

Så har du mod på, at stå i spidsen for at uddanne Flyvevåbnets fremtid, så har du nu mulighed for en stiling hvor der rig mulighed for at sætte dit personlige aftryk.

Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.
Desuden er OSW også ansvarlig for uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser.

Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 97 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 4 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU), Bevogtningstjenesten (BEV), Operativt Trænings- og øvelseselement (OTE) og Military Working Dog (MWD).

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Sektionen er på størrelse med en underafdeling i hæren og består primært af unge instruktører og uddannelsesbefalingsmænd, der brænder for at give personel i Flyvevåbnet (FLV) og Forsvaret (FSV) en god grunduddannelse.
Vi er ansvarlig for at gennemføre FLV 4 måneders basisuddannelse for værnepligtige og andre elever to gange om året med start i februar og august.
Parallelt med basisuddannelsen gennemfører vi desuden en 7 ugers Grundlæggende militæruddannelse for kadetter (GMU), der starter på Officersbasisuddannelsen to gange om året.

Derudover støtter vi med gennemførelsen af erhvervspraktik i Karup seks uger i efteråret hvert år.

Sektionen består af 19 stillinger i alt, fordelt på 3 delinger. Dertil skal lægges et varierende antal praktikanter og projektstillinger, som støtter efter behov.

Vi tilbyder dig at være leder af en stor sektion, hvor der stilles store krav til dine lederevner. En sektion, hvor du og dit team stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback til - og fra yngste, såvel som ældste medarbejder.
Vi tilbyder dig, at være med til at løse en af FLV vigtigste opgaver og garanterer, at du vil blive mødt med godt humør og får mulighed for at udvikle dig sammen med sektionens professionelle tilgang til opgaverne.
Om stillingen
Som sektionsleder for FBU kommer du til at stå i spidsen for ledelsesteamet i sektionen, som udover dig består af en næstkommandernede og en uddannelsesleder.

Du bliver ansvarlig for personaleledelse, ressourcestyring og beholdningsansvar for sektionens samlede personel, økonomi og materiel. Du bliver desuden ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af pålagte produktionsmål for sektionen.

Det er dit ansvar, at står for at udvikle sektionen i relation til kendt og fremtidigt opgavekompleks samtidig med at have fokus på udvikling af sektionens pædagogik og instruktørvirke. Du skal, sammen med uddannelseslederen står for at kompetenceudvikle befalingsmændene.

Arbejdstiden i sektionen er præget af uddannelserne vi gennemfører, hvorfor du skal regne med ekstra arbejdstid i form af lange dage og øvelser i løbet af uddannelsesperioderne og afspadsering i de mellemlæggende perioder.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som inden for den nærmeste fremtid er parat til udnævnelse til kaptajn.

Du er først og fremmest en dygtig og engageret leder. Vi forventer at du har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar og det er en fordel, at du har erfaring med uddannelsesområdet.

Du skal brænde for at være leder for unge mennesker og have flair og engagement for at udvikle unge befalingsmænd. Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledelsesvirket og har viljen til at kæmpe for en sag. Du er et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte dig i respekt i kraft af god holdning og din personlige fremtræden.

Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning og er god til samarbejde på tværs af organisationen.
Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed.

Vi forventer, at du er indstillet på at bestride stillingen i minimum to år.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende SEKLD for FBU kaptajn Kathrine B.S. Herbsleb på telefon 4186 0202 eller OSW-OB-004@fiin.dk eller ESK CH kaptajn Martin S.F. Olsen på telefon 4193 3605 eller OSW-OB-001@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142 .

Ansøgningsfrist: 24. november 2019
Ansættelsessamtale forventes gennemført: uge 48.
Ansættelsesdato: 1. januar eller hurtigst muligt herefter.

I din ansøgning anmoder vi dig om at redegøre for, hvorfor vi skal vælge dig til en jobsamtale og hvorledes du som kommende kollega opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkring liggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent