Chauffør til Kørsels og Containerelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør


Chauffør til Kørsels og Containerelementet ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter i Korsør

Er du lastbilchauffør og muligvis mobilkranfører, og kan du lide en varieret arbejdsdag, er denne stilling i Kørsels og Containerelementet måske noget for dig.

Om os

Kørsels og Containerelementet indgår i Baseafdelingen, der forestår den operative drift af Flådestation Korsør med transportopgaver, kørsel med mobilkraner og trucks, bunkring af skibe, tankberedskab til Forsvarets helikoptere, assistance med slæbebåde samt dykkeropgaver foruden støtte til kongeskibet og Kongehuset i København.

Kørsels og Containerelementet løser en bred vifte af opgaver på Flådestationen i Korsør og i København i særdeleshed og bredt i hele landet i almindelighed. Kørsels og Containerelementet råder over og anvender forskellige køretøjer til støtte for opgaveløsningen.

Ved behov støtter Baseafdelingen i lighed med resten af OPLOG Korsør periodevis med personel til Søværnets enheder.

Om stillingen
Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) søger en uddannet mobilkranfører med de rette faglige kvalifikationer og menneskelige kompetencer samt erfaring fra tidligere tjeneste i Søværnet eller tilsvarende til at indgå i vores kørselsteam.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.

Som mobilkranfører i Baseafdelingen vil du få en spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver hvor du får brug for dine kompetencer som kranfører og lastbilchauffør. Du vil blive tilbudt efteruddannelses og videreuddannelsesforløb, der vil vedligeholde og udvikle dine kompetencer og færdigheder.

Som dine kolleger i Baseafdelingen vil du også indgå i stationsvagten på Flådestationen.

Om dig
Du er uddannet lastbilchauffør og gerne mobilkranfører, og du har nogle års erfaring som sådan i enten Forsvaret eller civilt.

Du har gå-på-mod og er ikke bange for at tage fat. Du tager ansvar og initiativ og venter ikke på at blive sat i gang.

Du skal være fleksibel og byde ind på de opgaver, der ligger for at skulle løses, ligesom du skal indgå i vagten.

Du har lyst til at uddanne og udvikle dig, så du kan indgå bredt i opgaveløsningen.

Kvalifikationer
Krav:
Du har kørekort til alle hjulkøretøjer inkl. påhængsvogne
Du har truckførercertifikat
Du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT

Ønsker:
Erfaring fra Forsvaret
Kendskab til Søværnet
Du er uddannet mobilkranfører
Du har erfaring som mobilkranfører
ADR-bevis

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Kurt Runge på mail: OLSK-BSS01@mil.dk eller på telefon 72 60 41 66.
Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 47 eller 48.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020, men vi venter gerne på den rette.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning


Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent