Forsyningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørkompagni


Forsyningsbefalingsmand til 1. Panseringeniørkompagni

Er du den der kan forene tekniske og taktiske løsninger på det logistiske område? Har du stor helhedsforståelse og resursebevidsthed? Så er du den vi gerne vil ansætte til vores forsyningssektion i 1. Panseringeniørkompagni
Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af består af 2 stående ingeniørdelinger, en parkdeling samt en kommandodeling. Kompagniet indgår som en selvstændigt underafdeling under 1. Panseringeniørbataljon ved Ingeniørregimentet. Vi uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører på alle kamppladser i rammen af reaktionskampgrupper, brigader eller internationale operationer. Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende når indsat.

Vi er kendetegnet ved et stærkt fællesskab og et godt sammenhold blandt alle personelgrupper.
Nihil Impossibile Est (intet er umuligt) er kompagniets motto og søges efterlevet i den daglige tjeneste. Med dette er ikke sagt, at enheden tror den kan det hele.

Den daglige tjeneste i kompagniet er tværtimod præget af stor ydmyghed og stolthed over at være en del af 1 PNIGKMP. Korpsånd, stolthed og stærkt sammenhold på tværs af graderne.
Om stillingen
Du vil blive sektionsfører i forsyningssektionen. Du deltager blandt andet i ledelse, styring, samt kontrol af sektionens opgaver.

Det seneste år har kompagniet været på flere øvelser i udlandet. Én af sektionens store opgaver i den forbindelse er deployering. Sektionen er ydermere indsat operativt under øvelsen, så du skal være parat til en stilling, hvor kompleksiteten er stor og tempoet er højt. Derfor skal du kunne håndtere mange opgaver på samme tid, og du skal være omstillingsparat.

Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar
Om dig
Du er oversergent med erfaring inden for logistik, alternativt en sergent med interesse og udviklingspotentiale inden for logistik. Såfremt du er sergent skal du være indstillet på, at indgå en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse til oversergent. Du har kørekort, som minimum til kategori B og C.

Du besidder evnen til at håndtere pres, da tempoet i sektionen til tider er højt. Som fører evner du at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt.
Du er omstillingsparat og du evner at virke under operative forhold, da stillingen byder på arbejde både på kontoret og i felten.

Det er ønskeligt at du har gennemført kurserne; DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent, taktisk forsyningstjeneste (TRR 1270) og tillige er i besiddelse af CE kørekort, truckcertifikat, KRYPTO certifikat og ADR kursus.
Herudover ser vi gerne, at du er omskolet til lastvogn med 1 og 2 styrende aksler.

I det daglige skal du være opsøgende og tilbyde din hjælp i forhold til dine kollegaer i sektionen.
Det er ønskeligt at du har uddannelse og erfaring inden for ingeniørtjenesten og har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef; Anthony Green på tlf.: 41 32 49 15.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 22. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart ansøgningsfristens udløb.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. Vi ser gerne, at du vedlægger et CV og seneste bedømmelse. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen kan tiltrædes 1. januar 2020.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-,ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent