Rådighedsstilling - Konstabler til Efterretningsregimentet


Rådighedsstillinger - Konstabler til Efterretningsregimentet

Har du lyst til at blive en del af et unikt speciale, hvor faglighed og professionalisme er i højsædet? Er du i stand til at kommunikere med ung som gammel og vil du gerne være en del af en enhed med gode kolleger og et stærkt sammenhold? Eller er du særlig analytisk anlagt? Så er det måske dig vi søger som kollega.
Om os
Efterretningsregimentet består af henholdsvis 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) samt et antal regimentselementer, idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.
Efterretningsregimentets enheder er med undtagelse af et kompagni (Elektronisk krigsførelseskompagni) garnisoneret på Varde Kaserne, hvor sidstnævnte er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia. Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 500 faste medarbejdere samt ca. 100 værnepligtige og op til 30 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.
Om stillingen
Du indkommanderes og virker i funktionen i træningsøjemed samt i forbindelse med øvelser og uddannelse. Aktivitetsniveauet afhænger af dine muligheder, men vi forventer at du er til rådighed med mindst 5 - 10 dages tjeneste om året.

Som konstabel af reserven kan vi tilbyde en afvekslende tjeneste, hvor du indgår i den løbende uddannelse sammen med det faste personel.

Vi tilbyder:
- En specialiseret uddannelse indenfor den enhed, du ansættes i.
- Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives.
- Mulighed for efter en periode i rådighedsstillingen, at prøve kræfter med andre roller ved regimentet, f.eks. analyse- eller produktionsopgaver.
- Indkommandering, træning og øvelser i et omfang som tilpasses din civile hverdag.

Om dig
Vores eneste formelle krav er, at du har en grundlæggende militær uddannelse fra Forsvaret.

Det er dine personlige egenskaber og ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet. Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC og PSYOPS, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, hvilket kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen. Det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til konstabel af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Fast tjenestested vil være i hjemmet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Leif Nowak på telefon 7282 9012.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Jesper Bjarke Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9191.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig om at sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent