Sikkerhedsassistenter søges til Fighter Wing Skrydstrup


Sikkerhedsassistenter søges til Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til at arbejde med et nyt og spændende projekt? Kan du holde hovedet koldt, være bestemt og alligevel serviceminded? Så er du måske en af vores nye sikkerhedsassistenter.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Som sikkerhedsassistent er du sammen med 13 andre, udførende led for sikkerhedsledelsen. Stillingen indebærer ansvar for udøvelse af den militære sikkerhed på byggepladsen på Flyvestation Skrydstrup, hvor faciliteter til det nye kampfly opføres.

Sammen med sikkerhedsledelsen skal du tilsikre, at den militære sikkerhed på byggepladsen er i top døgnet rundt. Byggepladsen vil være klassificeret, hvilket stiller store krav til omhyggelighed, personlig integritet og myndighed. Byggeriet skal overholde såvel danske som amerikanske sikkerhedsbestemmelser.

Der vil være et meget stort antal håndværkere og leverandører på byggepladsen, som konstant skal overholde sikkerhedsbestemmelserne, hvorfor stillingen kræver stort overblik og evnen til at bevare roen under pres. Som sikkerhedsassistent skal du være klar til, i samråd med CSSO/CSSOA, at træde i karakter såfremt personer ikke efterlever sikkerhedsbestemmelserne.

Stillingerne forventes nedlagt senest medio 2023, hvorefter der vil være gode muligheder for et job inden for bevogtningsområdet.

Under byggefasen vil der forekomme arbejde på forskudt tid, idet byggepladsen forudses åben 0600-2000 på hverdage. Sikkerhedsassistenterne skal tilsammen dække åbningstiden, herunder eventuelle perioder med døgnåben.
Om dig
Du er konstabel med interesse for Militær Sikkerhed og administration heraf, og du forstår vigtigheden af at sikkerhedsbestemmelserne overholdes. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Du trives med en uforudsigelig og travl hverdag, som involverer et meget stort antal personer, som ikke er ansat i Forsvaret, og derfor skal støttes i overholdelse af den militære sikkerhed. Du er klar til at tage ansvar og levere en professionel service.

Du formulerer dig klart mundtligt og med autoritet. Dine engelskkundskaber er gode, i det personel på byggepladsen kan være udenlandske.

Du har gode kompetencer inden for administration og IT, i det jobbet både omfatter udøvelse af sikkerhed på byggepladsen, samt administration og registrering af personel på byggepladsen. Nøjagtighed og omhyggelig er derfor nøgleord i den måde du arbejder på.

En baggrund inden for Politi eller Bevogtning vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CSSO major A.B. Mikkelsen på telefon 41 22 99 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. november 2019 og samtaler forventes afholdt løbende eller senest i uge 48. Tiltrædelse pr. 1. januar 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent