Leder af koordinationselementet i Planlægningssektion ved Vedligeholdelsesafdeling Land


Leder af koordinationselementet i Planlægningssektion ved Vedligeholdelsesafdeling Land

Planlægningssektionen har brug for en erfaren kaptajn, som kan tage ansvar for at koordinere den faglige støtte til Hærens styrkeproduktion og -indsættelse.

Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Vedligeholdelsesafdeling Land er en ny enhed i Forsvaret, som består af værksteder og personel fra Forsvarets Hovedværksteder og Hærens 3. Vedligeholdelsesbataljon i en konsolideret værkstedsstruktur. Vedligeholdelsesafdeling Land varetager støtten til Forsvarets landbaserede enheder.

Ud over at modificere, reparere og vedligeholde Forsvarets materiel gennem effektiv og fornuftsbaseret værkstedsdrift, støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært fagligt personel, der udlånes til og indgår i de operative enheder.

Vedligeholdelsesafdeling Land består af en Planlægningssektion, en Kursussektion og to Vedligeholdelsesområder og spænder geografisk over hele Danmark.

Planlægningssektionen består af 20 medarbejdere og har til opgave at planlægge, koordinere, justere og kontrollere arbejdet på alle landværksteder i Vedligeholdelsesafdeling Land. Sektionen består af et planlægningselement, et operationselement, et projektkontor, et logistikelement og et afgivelseskoordinationselement med medarbejdere i Brabrand og i Aalborg. Sektionens primære samarbejdspartnere er Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse og Hæren, men vi samarbejder også med øvrige værn og kommandoer i Forsvarskommandoen samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Vi er en effektiv sektion, som skaber gode, konsoliderede løsninger for værkstederne og de brugende enheder. Vi sætter professionalisme højt og har en uformel omgangstone, hvor faglighed og argumenterede løsningsforslag præger dagligdagen.
Om stillingen
Koordinationselementet består af to medarbejdere, som håndterer opgaver relateret til Hærens behov for taktisk støtte og indsættelser; en kaptajn i Brabrand, der former og koordinerer effekten, og en seniorsergent i Aalborg som koordinerer personel med Vedligeholdelsesområderne og varetager den praktiske koordination med primært det taktiske Vedligeholdelseskompagni i 1. Logistikbataljon.

Elementets hovedopgave er at tilsikre, at Forsvarets landbaserede kapaciteter får opfyldt deres behov for mekanikerstøtte til styrkeproduktion og -indsættelse, samtidig med at der opretholdes en effektiv værkstedsdrift. Elementet er ligeledes den taktiske indgangsvinkel for inspektioner, kontrolvirksomhed og øvrig samarbejde med Hæren, støttet af resten af sektionen.

Som leder af koordinationselementet er du ansvarlig for en konsolideret løsning, hvor flest mulige aspekter er håndteret. Du skal kunne afveje, udfordre og argumentere behovsopgørelser og effekter samt tilsikre, at disse opnås – både for modtagende enhed og for Vedligeholdelsestjenesten. Dette gøres i tæt dialog med resten af planlægningssektionen, afgivende og modtagende enheder.

Elementet er en nyoprettet enhed, hvor der er gode muligheder for at bidrage til at forme hverdagen og opgaveløsningerne.

Der kan forventes en del rejseaktivitet, som dog primært vil være enkeltdage.

Der er mulighed for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn. Du har erfaring med taktisk logistik og uddannelsesplanlægning på forskellige taktiske niveauer og gerne Niveau II.

Du skal have indgående kendskab til Hærens opgaver og struktur samt Forsvarets forvaltningspraksis. Det er en fordel at have erfaring fra international tjeneste i en logistisk stilling og en vis erfaring med sammensætning af landmilitære styrkebidrag.

Du skal være en stærk kommunikator med veludviklet evne til at fremføre argumenterede løsninger. Du skal være helhedsorienteret og have forretningsforståelse samt have mod til at stå ved dine argumenter, også overfor højere grader.

Du forventes at være omdrejningspunkt mellem Hæren, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og modtagende enhed, så du skal kunne favne en bred kontakt- og interessentflade.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

Dit faste tjenestested er Sødalsparken, Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Søren Becher på telefon 4072 1491.
Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019. Samtaler forventes afholdet umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. januar 2020 efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumen-ter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent