Specialarbejder ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Specialarbejder ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Har du lyst til at arbejde på et beredskabscenter, hvor det operative arbejde og uddannelse er centrum i hverdagen? Hvor lige netop din funktion, er med til at gøre forskellen såvel i indsatssituationen som på øvelsespladsen?

Hvis du kan svare ja til ovenstående, er du allerede godt på vej til at blive en del af vores team på Logistikcenter Åndedræt ved Beredskabsstyrelsen.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, som udgør overbygningsberedskabet i Nordjylland og varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Herudover er vi uddannelsessted for ca. 75 værnepligtige, som i løbet af en 9 måneders periode, gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets døgnberedskab.

Logistikcenteret er en selvstændig enhed under Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der varetager kontrol og servicering af personligt beskyttelsesudstyr for såvel hele Beredskabsstyrelsens område som for eksterne aktører. Logistikcenteret er ligeledes akkrediteret og godkendt organ til trykprøvning af transportable trykbeholdere.
Om stillingen
Du vil indgå i et team med tolv kollegaer i et alsidigt job, hvor dit primære arbejdsområde vil være inden for kontrol og servicering af personligt beskyttelsesudstyr for interne og eksterne kunder.

Du kommer til at arbejde sammen med kollegaer, med både civil og uniformeret baggrund. Vi løser vores daglige opgaver i et uformelt, positivt og åbent miljø, hvor helhedsforståelse og respekt for hinandens arbejdsområder er vigtig. Logistikcenteret har fokus på kvalitetssikring og en høj produktkvalitet, hvorfor du naturligvis vil blive oplært og uddannet i dit nye job.

Der vil, i forbindelse med kontrol og servicering af udstyr, kunne forekomme en del rejseaktivitet, da logistikcenteret kontrollerer og servicerer en del udstyr ”on-site”.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Test og reparationer af røgdykkerudstyr
• Periodiske undersøgelser, inkl. trykprøvning af transportable trykbeholdere.
• Bidrage til vedligeholdelse/udvikling af kvalitetsstyringssystem på logistikcenteret
• Udviklings-, drifts- samt service opgaver i relation til logistikcenteret i øvrigt.
Om dig
Vi ser gerne, at du har erfaring med og eventuelt certificeret i servicering af MSA røgdykkerudstyr.

Orden og systematik er kendetegnende for dine arbejdsmetoder, og det er en fordel, hvis du besidder teknisk flair og er vant til at bruge IT i dit arbejde. Du skal være indstillet på, at skulle dokumentere og logføre dit arbejde.

Vi lægger endvidere vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, systematisk og resultatorienteret, men samtidig også er god til at arbejde i et team, med øje for helheden.

Da jobbet rummer en del udadvendte aktiviteter, bl.a. servicering af kollegaer samt kontakt til øvrige afdelinger og eksterne aktører, er det vigtigt, at du er servicemindet, god til at kommunikere og skabe en respektfuld dialog samtidig med, at du har fokus på sikkerheden og kan sikre samt fastholde kvaliteten i opgaveløsningen, da hovedparten af disse opgaver har direkte betydning for personsikkerheden for brugerne.
Ansættelsesvilkår
rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriets og Offentlige Ansattes Organisationer- Det statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Lønnen udgør 22.308,63 kr. pr. måned (aktuelt niveau). Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for logistikcenteret Lars Enevoldsen på telefon 9617 7280 eller bygningskoordinator Tinna Bisgaard på telefon 9617 7281.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Julie Palmquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 24. november 2019.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48.
Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.
Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Thisted

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent