Kontoruddannet marinekonstabel til 1. besætning THET-kl.


Kontoruddannet marinekonstabel til 1. besætning THET-kl.

1. Eskadre søger en kontoruddannet marinekonstabel, som skal udføre administrative opgaver i forbindelse med det daglige arbejde ombord i 1. besætning af THETIS-klassen.
Om os
THETIS-klassen indgår i 1. Eskadre, Division 11, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suverænitetshævdelse i Nordatlanten, deltagelse i Search and Rescue operationer samt støtte til lokalsamfund af forskellig art. Sideløbende med de primære opgaver udføres også blandt andet fiskerikon-trol. For at vedligeholde og udbygge enhedens evne til opgaveløsningen afholdes løbende øvelser internt ombord, hvor DOST principperne er under indfasning og anvendes.
Desuden afholdes lejlighedsvis øvelser med deltagelse af eksterne myndigheder.

1. besætning har som fokusområder Professionalisme, Kammeratskab og Engagement. Vi har i dagligdagen en fri og åben omgangstone, hvor der er rum til den enkelte, men også fokus på et stort socialt sammenhold. Vi lægger desuden vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning, hvor vi i dagligdagen planlægger tjenesten, således at den personlige træning kan vedligeholdes og forbedres.
Om stillingen
Stillingen hører organisatorisk til i skibets forvaltningsdivision, som består af 1 officer, 2 mellemledere og 9 konstabler, hvor dine primære opgave bliver at udføre administrative opgaver såsom registrering af post, samt oprettelse og afregning af rejser. Du vil i det daglige have en tæt sparring med skibsledelsen, hvor stillingen i øvrigt giver en meget stor kontakt med alle skibets øvrige medarbejdere.

Du vil skulle udfylde opgaver i forbindelse med den operative indsættelse såsom sætning og bjærgning af gummibåd, arbejdsopgaver ved helikopteroperationer, samt medvirke under fiskeriinspektioner. Du bidrager ligeledes med viden og færdigheder i forbindelse med skibets havariindsats, hvor du vil løse opgaver, der skal give overblik for foresatte til effektiv indsættelse.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med god mulighed for udvikling, herunder et tilpasset uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, ønsker og evner
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kortere varighed.

Du skal have en kontormæssig uddannelse. Såfremt du har erfaring fra tidligere tjeneste som administrativ medarbejder, er dette en stor fordel.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet under de vilkår, som er, når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Carsten Worm +45 3067 0715 eller OK Morten Dall +45 3067 0712.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK
Ansøgningsfrist er 23. november 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent