Medarbejder til at drive leverancer om evidensbaseret HR


Medarbejder til at drive leverancer om evidensbaseret HR

Er du er engageret, initiativrig og har lyst til at præge fagligheden i Videncentret og Forsvarsministeriets Personalestyrelse?
Vi tilbyder et meget interessant job i et inspirerende forskningsmiljø, hvor vi ligger vægt på flexibilitet og gode samarbejdsrelationer.
Om os
Videncentret er en del af Forsvarets Veterancenter, der endvidere består af Militærpsykologisk Afdeling, Rehabiliterings og Rådgivningsafdelingen samt Veteransekretariatet. Videncentret gennemfører forskning og leverer viden om soldater, veteraner og deres pårørende. Videncentret arbejder primært på et kvantitativt grundlag inden for epidemiologisk, psykologisk, fysiologisk og sociologisk anvendt forskning, og samarbejder med en række eksterne forskningsmiljøer.

Videncentret består af en chef, 4 forskere og en sekretær samt en række akademiske medarbejdere og ph.d.-studerende. Vi har en høj faglighed i teamet og et godt arbejdsmiljø med rig mulighed for kollegial sparring.
Om stillingen
Dine opgaver bliver at opdyrke og levere evidensbaseret viden om Forsvarets personel, rekruttering og omsætning.
De konkrete opgaver omhandler bl.a. afklaring af vidensbehov i Forsvaret, kortlægning af kendte og ukendte datakilder i Forsvaret, datamanagement, deskriptive og inferentielle analyser, samt afrapportering i form af svar på enkeltspørgsmål, notater, rapporter og videnskabelige artikler.

Hertil skal du drive udviklingen og brugen af kommunikative redskaber, såsom et evidenshieraki, til at sikre korrekt rapportering af data.

Der skal påregnes nogen rejseaktivitet primært til hovedstadsregionen, en mindre del i Norden og resten af verden.
Om dig
Du er cand.psych og har en relevant Ph.D indenfor eksempelvis psykologi eller folkesundhedsvidenskab.

Du har godt kendskab til register og surveyforskning, samt udvikling og dokumentation af surveyredskaber.

Du har en solid erfaring med kvantitative forskningsmetoder, herunder datamanagement. Du har gode kommunikationsevner og kan arbejde tværfagligt.

Du kan arbejde selvstændigt og kan prioritere og tilrettelægge opgaverne og overholde deadlines
Du har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation

Erfaring med eller viden om Forsvaret ses som en fordel.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat i en fast stilling og aflønnet efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation.
Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og at denne kan opretholdes under hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Videncentret ph.d. Søren Bo Andersen på tlf. nr. 7281 9730. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Annette Karlsen på tlf. nr. 7281 9170.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, såsom kopi af candidatbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2019. Samtaler afholdes snarst herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ringsted

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent