Sektionschef til Uddannelses- og programsektionen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Brabrand


Sektionschef til Uddannelses- og programsektionen ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Brabrand

Har du pionerånd og mod på ledelse samt viljen og evnen til at opbygge en ny sektion fra grunden, så er du måske på vej til et spændende og alsidigt job som sektionschef til nyoprettet sektion ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Om os
Uddannelses- og programsektionen er en nyoprettet sektion, der består af en chef og fem medarbejdere. Sektionens primære ansvarsområder er myndighedens handlingsprogram, den overordnede koordination med værnene omkring støtten til de operative aktiviteter og beredskaber samt styring og fastlæggelse af produktionsmål for myndighedens samlede tekniske uddannelsesområde, herunder lærlingeuddannelser.
Om stillingen
Du bliver chef for Uddannelses- og programsektionen, der er en ny sektion under opbygning. I slutmålet bliver du chef for 5 medarbejdere, der skal drive sektionens samlede opgaveløsning.

Du refererer til chefen for driftsafdelingen og indgår i afdelingens ledelsesgruppe.

Som sektionschef bliver du ansvarlig for at lede og fordele arbejdet i uddannelses- og programsektionen. Du er den overordnede ansvarlige for alle sektionens aktiviteter og produkter og skal herunder sikre den optimale udnyttelse af sektionens samlede ressourcer.

Din primære opgave vil være at sikre sammenhæng mellem Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes uddannelsesmæssige produktionsmål, og de rammer uddannelsesområdet er underlagt i tæt koordination med aftagere, der omfatter øvrige værn og styrelser. Du skal derfor kunne navigere i spændingsfeltet mellem overordnede målsætninger og de aktuelle muligheder og begrænsninger, som organisationen har.

Du skal varetage og koordinere sagsbehandling inden for udviklingen af tekniske uddannelser i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste med ansvar for udarbejdelse og koordinering af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes samlede produktionsplan, produktionsmål og retningslinjer for afvikling af uddannelser ved hjælp af gældende styringsværktøjer.

I forbindelse med dit arbejde vil du deltage i arbejdsgrupper vedrørende uddannelse og uddannelsesteknologisk udvikling.

Jobbet indebærer en begrænset rejseaktivitet.
Om dig
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn med relevant ledelseserfaring, herunder projektledelse. Det afgørende er dog, at du har interesse for det uddannelsesteknologiske fagområde og har interesse for og evne til at sætte dig ind i nye områder med kort varsel.

Derudover er det vigtigt, at du trives i en travl og ikke altid forudsigelig hverdag samt tænker analytisk og er fagligt struktureret.

Som person er du god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper. Derudover er du grundig og kvalitetsbevist i forhold til dine arbejdsopgaver og er i stand til at formidle problemstillinger på en klar og forståelig form både skriftligt og mundtligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Mikkel Enemark Olsen på telefon 2487 2802. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er d.17. november 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
Stillingen er ledig med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent