Kaptajn til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen


Kaptajn til Studie- og Udviklingssektionen ved Hjemmeværnsskolen

Har du en solid erfaring indenfor uddannelsesområdet, og ønsker du at arbejde på en alsidig arbejdsplads med mulighed for at udfordre dine faglige evner på det taktiske område? Så er det dig, vi søger til Studie- og Udviklingssektionen.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution.

Studie- og Udviklingssektionen tilsikrer - med konstant fremsynethed - udvikling og implementering af uddannelser, kurser samt undervisningsmateriel og faciliteter i Hjemmeværnet.

Vi har fokus på en moderne pædagogisk tilgang og anvendelse af nye teknologier i både fjern- og tilstedeværelsesundervisning.

Vi har gode fysiske arbejdsforhold og et godt psykisk arbejdsmiljø med en uformel og afslappet omgangstone.

Kulturen i sektionen bygger på tillid og fleksibilitet, samt kollegial støtte og sparring såvel internt som imellem skolens sektioner og uddannelsescentre. Vi lægger vægt på, at det sociale integreres i vores daglige arbejde og opgaveløsning.
Om stillingen
Stillingen har funktions- og specialist uddannelserne som hovedansvarsområde. Dine sagsområder vil derfor primært være rettet mod informationsområdet, det administrative og logistiske område, samt skyde- og skydesikkerhedsområdet.

Du vil skulle sagsbehandle selvstændigt, samt kunne forestå projektstyring i forbindelse med nyudvikling af uddannelser - sammen med såvel fastansatte som frivillige. Stillingen stiller derfor store krav til samarbejdsevner og selvstændig sagsbehandling.

Du vil opleve et arbejdsmiljø, hvor der kan være både kort afstand fra tanke til handling, og tid til studievirksomhed og fordybelse i egne opgaver og ansvarsområder.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Udvikling af nye informationsuddannelser.
• Implementering af nye skydeuddannelser.
• Videreudvikling af kursus i stabsmetodik.
• Sanering af uddannelsesveje for alle uddannelser i Hjemmeværnet.

Stillingen kan endvidere omfatte:

• Uddannelses- og kursusvirksomhed ved Hjemmeværnsskolen - enten som kursusleder eller instruktør.
• Studievirksomhed – deltagelse på seminar, konferencer og tilsvarende.
• Projektstyring i forbindelse med udvikling af fjernundervisningsmaterialer.
• Udvikling og revision af Hjemmeværnets reglementer og håndbøger.
• Afholdelse af seminarer ved Hjemmeværnsskolen.
• Implementering af nyt uddannelsesmateriel i Hjemmeværnet.

Du må forvente at være kursusleder eller instruktør 1-2 uger om året på kurser indenfor dit sagsområde.

Der er mulighed for fleksible arbejdstider, herunder brugen af fjernarbejdsplads. Der er stor frihed til selv at tilrettelægge egen arbejdstid.

Den daglige arbejdstid i sektionen er som udgangspunkt fra kl. 08.00 – 15.30. I enkelte tilfælde kan der forekomme aften- og weekendarbejde, hvor de frivillige primært forretter tjeneste.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og har gennemført videreuddannelseskursus (VUK), eller premierløjtnant, som er i gang med eller har gennemgået VUK.

Derudover har du en solid erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse - gerne indenfor Hjemmeværnet, men det er ikke et krav.

Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til og fornemmelse for Hjemmeværnets særlige vilkår og besidder et solidt militærfagligt niveau - med et godt indblik i Hjemmeværnets operative forhold. Erfaring med projektstyring af mindre uddannelsesprojekter vil ligeledes være en fordel.

Vi ser gerne, at du er nytænkende, systematisk og samarbejdende i din tilgang til løsning af opgaver i et miljø, hvor mange synspunkter skal inddrages i opgaveløsningerne, og du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig i din opgaveløsning.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har erfaring med fjernundervisning og E-læring, både som kursist og udvikler. Du kan bygge bro mellem pædagogiske principper, læringsmål og forskellige teknologiske muligheder - så læringsforløb bliver så udbytterige og motiverende som muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil blive i Nymindegab.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major Torben Kristensen på telefon 26 55 15 11.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 12. januar 2020. Vi forventer at afholde ansættelsessamtalerne i uge 4, og med ansættelse den 1. marts 2020.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

TILFLYTTERSERVICE
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig på vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune. Du er også velkommen til at kontakte Varde Kommune, bosætningskonsulent Jørgen Nielbæk på mail: joni@varde.dk eller på mobil 30 59 05 95.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Nymindegablejren

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.12.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent