3. Eskadre søger en skibschef til MARIE MILJØ.


3. Eskadre søger en skibschef til MARIE MILJØ.

Er du premierløjtnant eller evt. kaptajnløjtnant, og vil du være en del af 3. Eskadre? Du vil i givet fald blive en del af et team, som udgør en integreret og uundværlig del af Danmarks sikkerhed og velfærd til søs. Du medvirker til at løse samfundsopgaver i lokalområderne i alle danske farvande.
Om os
Enhedens primære opgave er forureningsbekæmpelse. Det vil sige inddæmning af olien og opsamling af denne fra havoverfladen. METTE MILJØ og MARIE MILJØ er forsvarets primære udrykningsenheder ved sager, hvor der er en potentiel forureningsfare. På en times varsel året rundt er enhederne altid i et højt operativt beredskab. I forbindelse med miljøboardinger i dansk farvand gennemfører enheden disse i samarbejde med MAS-vagten, jurister, det stedlige politi samt søfartsstyrelsen.
Hver enhed har 2 besætninger, som hver består af 6 mand. Udover chefen er der 5 motiverede besætningsmedlemmer med 1 teknikbefalingsmand og 4 marinekonstabler. Kendetegnende for begge besætninger er, at de kender deres opgave og løser den med stor professionalisme.
Om stillingen
Chefstillingen om bord på MARIE MILJØ er en krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for enhedens opgaveløsning i forhold til Chefen for 3 ESK og Søværnskommandoen (SVK).
Du vil have kollegaer på den anden besætning, samt på søsterenheden (METTE MILJØ) og internt i divisionen, der besidder stor erfaring med enhederne og miljøopgaven. Den interne sparring mellem alle miljøenhederne er vital for at sikre en stabil og kvalitativ opgaveløsning. Samarbejdet mellem alle miljøenheder øves jævnligt i forbindelse med øvelser.

Uddannelsesforløb
For at blive skibschef, skal du gennemføre et uddannelsesforløb som chefelev, der afsluttes med en chefprøve. Denne skal bestås med et tilfredsstillende resultat.
Uddannelsesforløbet påbegyndes snarest efter udvælgelsen. Varigheden af uddannelsesforløbet er ca. 1-2 måned - afhængigt af dine forudsætninger.
Om dig
Du er uddannet taktisk officer i søværnet og har gennemgået officersgrunduddannelsen. Du har gode ledelsesmæssige kompetencer, samt besidder gode navigatoriske og sømandskabsmæssige kundskaber. Du er i besiddelse af en bred viden om søværnet, en høj personlig motivation og har et generelt højt fagligt niveau, der gør dig i stand til at agere som forbillede såvel fagligt som holdningsmæssigt.
Det er ikke nødvendigt, at du har erfaring med havmiljøoperationer, men det er en fordel. Du vil have en regnskabsfører om bord, der har en solid erfaring med skibet.

Som chef for en af flådens enheder er du tildelt et stort ansvar, betragtelige rettigheder og autoritet. Du står som skibschef til ansvar over for din besætning, dine elever, dine foresatte, for søværnet og for Forsvaret.
Du er endvidere komfortabel med at tale og skrive engelsk.

Du er sikkerhedsgodkendt og har gyldigt blåt bevis samt bestået Forsvarets Fysiske Basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med de fravigelse og tilføjelser, der fremgår af protokollat af 19. maj 2014 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter, kan evt. også søges af en kaptajnløjtnant.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være Slagelse.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, seksualitet, politisk overbevisning, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KK Kim Møller Nielsen Juhl , Stabschef for 3. Eskadre (telefon: 72855002, FIIN: 3E-ST-STCH@FIIN.DK) eller KL Michael Thomsen, Chef Marie Miljø (telefon: 40323277, FIIN: 3EMARI-CHA@FIIN.DK) .

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent KL Kristian Jonas Flindt Pedersen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon +45 32665470.

Ansøgningsfristen er den 23. november 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er ledig til besættelse snarest, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.
Skiftedato aftales i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

23.11.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent