Alternativ kryptokustode og sagsbehandler indenfor Militær sikkerhed til Fighter Wing Skrydstrup - Genopslag


Alternativ kryptokustode og sagsbehandler indenfor Militær sikkerhed til Fighter Wing Skrydstrup - Genopslag

Kunne du tænke dig at blive en af de første og bedst uddannede operative kryptofolk i Danmark?

Et super spændende job ved Fighter Wing Skrydstrup, Danmarks base for F-16 og de kommende F-35 kampfly, er lige nu ledig!
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er dit engagement og dine kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

OM ENHEDEN
Communication Security Cell (COMSEC) er en underafdeling af Mission Support (MS). MS er en dynamisk enhed, der består af Communication Security Cell (COMSEC), Mission Planning Cell (MPC) & Wing Intelligence Cell (WIC). COMSEC primære arbejdsområde er forvaltning af hele Fighter Wings kryptobeholdning. Derudover er COMSEC Operationsgruppens sagsbehandlere i militær sikkerhed. Begge opgaver er i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om stillingen
Stillingen er klassificeret som oversergent (M221). Sergenter (M212) med interesse for stillingen, opfordres dog også til at søge, såfremt de er kvalificerede.

Dit primære ansvarsområde vil være alternativ kryptokustode, sekundært sagsbehandling af militær sikkerhed i operationsgruppen. Fra 2021 forventes stillingen også at komme til at omfatte opgaver i relation til implementeringen af F-35, og du kan derfor forvente, at blive en af de bedst uddannede operative kryptofolk i landet.

Du vil indgå i et stærkt team, der dagligt servicerer F-16 kampfly og fremadrettet F-35.

Arbejdet kræver en god ordenssans samt evnen til at bevare overblikket, og det forventes, at du tager initiativ samt selvstændigt løser dine opgaver.

Jobbet er fuldt foreneligt med familielivet, da der ikke påregnes megen rejseaktivitet. Dette vil være primært være relateret til enabling på øvelser/INTOPS og til erfaringsudveksling, hvilket for tiden maximalt udgør 1-2 uger om året.
Om dig
Du er oversergent eller sergent og er gerne uddannet kryptokustode, og kan sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret (CTS). Derudover skal du være parat til udsendelse i internationale operationer.

Du kan arbejde selvstændigt, er handlekraftig, formår at motivere og samarbejde og kan håndtere pressede situationer. Du kommunikerer klart på skrift og i tale på dansk og engelsk. Du har en god orden/analytisk sans og trives i en hverdag, der kan være foranderlig og dynamisk.

Vi prioriterer ansøgere, der evner at støtte kollegerne indenfor deres ansvarsområder og som ikke er bange for at løse opgaver udenfor eget ansvarsområde, hvis dette understøtter FW samlede opgaveløsning.

Tidligere erfaring indenfor kryptoverdenen vil være en fordel, men er ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte kaptajn Line Bonde på telefon 728 48452, seniorsergent Erwin S. Christensen på telefon 728 48426, eller seniorsergent Thomas A. Selimovic på telefon 728 48432.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Louise Malene Tønning på mail: FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent