Civil Maritim Operationsassistent til en helt unik arbejdsplads


Civil Maritim Operationsassistent til en helt unik arbejdsplads

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i Arktisk Kommando, der har internationalt fokus og god trivsel, opfordres du til at søge stillingen som maritim operationsassistent i Joint Operations Centre ved Arktisk Kommando i Nuuk. Arktisk Kommandos opgaver bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region.
Et fokus, der kun kan forventes at blive øget inden for de næste år.
Om os
Som nævnt vil du komme til at arbejde i Arktisk Kommandos Joint Operations Centre, der består af et operationscenter og et kommunikationscenter. Du vil blive ansat i operationscentret, hvor der ud over dig vil være en chef, en næstkommanderende, en daglig leder af operationscentret, en vagtholdsleder og fem andre operationsassistenter. I operationscentret er der altid en fast vagthavende operationsofficer – og med tiden vil der blive etableret vagthold med operationsassistenter til håndtering af både det maritime billede og luftbilledet.
Om stillingen
Alle operationer bliver styret fra operationscentret eksempelvis eftersøgnings- og rednings-operationer. Du vil komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med løsningen af de mange operative opgaver, som Arktisk Kommando er stillet over for. Du vil være den medarbejder, der har ansvaret for den maritime billedopbygning, hvilket betyder, at du ved hjælp af computersystemer skal kunne danne et overblik over, hvad der sker i Arktisk Kommandos operationsområde i og omkring Grønland og Færøerne.

Du vil komme til at skulle betjene en række IT systemer, der bl.a. benyttes til overvågningen af de Grønlandske og Færøske farvande. De alsidige opgaver involverer kommunikation med både ind- og udenlandske samarbejdspartnere.
Du vil på sigt skulle indgå i en fastlagt vagtholdsturnus, der strækker sig over ugens syv dage.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med faglige udfordringer og stor mulighed for udvikling inden for de mangeartede arbejdsopgaver Arktisk Kommandos Joint Operations Centre dagligt bliver stillet over for.

Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i dine evner og IT kompetencer. Du skal derfor forvente også at skulle deltage i kurser og efteruddannelse, herunder også kurser i Danmark, hvor der vil blive mu-lighed for udvikling.

Vi kan samtidig tilbyde et stærkt kollegialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien, og du får mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvor du kan leje båd og hytte til en meget favorabel pris.
Om dig
Vi forstiller os, at du har afsluttet gymnasiet, handelsskolen eller en anden gymnasial ud-dannelse. Du må også meget gerne have erhvervserfaring. Det vigtigste er dog, at du er lærenem og har mod på at kaste dig ud i nye udfordringer. Samarbejde sker primært på dansk og engelsk, der er derfor et krav om, at du har et vist i både skrift og tale. Det er en fordel at have kendskab til grønlandsk men ikke et krav.

Du har muligvis en baggrund, hvor du tidligere har arbejdet med forskellige IT-systemer og er god til at lære nye. Det er en fordel, hvis du har interesser inden for fly og/eller det mari-time område med et grundlæggende kendskab disse. Det vil også være en fordel, hvis du har lokalkendskab til et eller flere steder i Grønland.

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere.

Du har let til smil, forstår og respekterer at andres forskelligheder bidrager til en fælles op-gaveløsning, som vi tror på fremmer det gode arbejdsmiljø i en til tider travl hverdag.
Da hverdagen i Joint Operations Centre kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst på Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Der anvises ikke bolig.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansæt-telsesforløbet. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til daglig leder af opera-tionscentret Seniorsergent Ulrik Ivan Andersen, FKO-A-LDJOC1@MIL.DK, tlf. +299 364014. Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent
Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er den 2. december 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddel-bart herefter.

Samtalerne forventes at foregå lokalt i Arktisk Kommandos hovedkvarter eller via VTC eller SKYPE.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020, eller snarest derefter.
Du bedes søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det om-kringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

02.12.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent