Mission Manager til Forsvarskommandoens Luftoperationssektion


Mission Manager til Forsvarskommandoens Luftoperationssektion

Brænder du for operationer, og ønsker et udfordrende job med fokus på indsættelse af Flyvevåbnets bidrag nationalt og internationalt?
Er du en handlekraftig og initiativrig holdspiller med solid operativ baggrund, erfaring med stabsarbejde, og gode evner til at nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver?
Har du lyst til at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter og indgå i et team, som arbejder med alle Flyvevåbnets platforme på tværs af værn?

Så har vi jobbet for dig.
Om os
J3 AIR (J3A) indgår sammen med tilsvarende LAND og MARITIM sektioner i Operationsafdelingen i Forsvarskommandoens Operationsstab (OP-Stab). J3 består af ca. 30 mand, hvoraf otte er i J3A.

J3A er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets (FLV) enheder indsat i INTOPS, og varetager driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3A de overordnede rammer for FLV nationale operationer. Sektionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for de indsatte bidrag.

Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets Øverste Ledelse (FØL) samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.

Dit faste tjenestested bliver Karup.
Om stillingen
Du får en central rolle for Flyvevåbnets bidrag indsat i internationale operationer.

Som Mission Manager deltager du i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse samt efterfølgende erfaringsopsamling. Du er også en naturlig sparringspartner for andre af sektionens Mission Managere samt indgangen til at koordinere på tværs af værn for indsatte værnsfælles bidrag.

Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt med fokus på at sikre den optimale opgaveløsning.

Under indsættelsen vil du som Mission Manager være kontaktpunkt for rapportering og indberetninger fra udsendte bidrag. På baggrund af disse samt drøftelser med de udsendte bidrag, fremlægges anbefalinger af nødvendige aktioner. Du vil blive involveret i at udarbejde justeringer af operationsordrer under eksisterende operationsplaner og være bidragyder til større tilpasninger ved udsendte bidrag. Derudover vil du også blive koordinator af eksterne besøg ved missionen.

Du vil også blive involveret i FLV nationale operationer, indenfor enten helikopter, AIR C2 eller transportfly, hvor du sagsbehandler overordnede direktiver og aftaler, der danner grundlag for operationernes sikre gennemførelse.

Du vil løbende blive inddraget i at skulle bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du kan forvente, at skulle agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A.

Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.

Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.

Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.

Du vil løbende blive inddraget i at skal bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du skal være klar på, at du skal agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A. Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.

Du skal i kortere perioder gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.
Om dig
Det er en fordel, men ikke et krav, såfremt du har gjort tjeneste som fighter allocator eller pilot på helikopter eller transportfly.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har tidligere stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Din sagsbehandling og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved relevante NIV III myndigheder. Derfor kræves en balanceret kommunikationsmæssig bredde og detaljeringsgrad tilpasset modtageren.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den fly-operative faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj grad af fleksibilitet og vil i perioder forventes at skulle arbejde forskudt i forhold til normale arbejdstider.

Du har gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.

Du er uddannet officer i Flyvevåbnet og har gennemført nødvendige videreuddannelseskurser (VUK) eller anden ækvivalerende uddannelse. Såfremt du er i gang med VUK, kan du dog med den rette profil og indstilling også komme i betragtning til stillingen.

Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 om officerer, beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarets Personeltjeneste (nu Forsvarsministeriets Personalestyrelse) og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kumme sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3A, OL Martin Birkedahl Nielsen på telefon 72 84 04 31 eller Souschef MJ Jesper Svoldgård Vesterby på telefon 72 84 02 51.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019, ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25 alternativt den 26. november 2019.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

01.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent