Kampinformationsassistent undervand til skibets Seacombat-sektion på NIELS JUEL.


Kampinformationsassistent undervand til skibets Seacombat-sektion

Er du i stand til at levere en effektiv og synlig ledelse? Motiveres du ved at specialisere dig indenfor anti-ubådskrigsførelse? Så har vi behov for dig som sergent på fregatten NIELS JUEL.
Om os

Fregatten NIELS JUEL er, sammen med sine to søsterskibe, en af Danmarks mest teknologisk avancerede arbejdspladser. Skibet er udrustet til at kunne løse en bred vifte af opgaver i hele konflikspektret og er et af Forsvarets mest slagskraftige våbenplatforme.

NIELS JUEL har et varieret sejladsmønster, der veksler mellem øvelser og operationer. Skibet gennemgik Danish Operational Sea Training ved FOST i England i 2017 og har senest i 2019 været en del af en fransk hangarskibsgruppe, der blandt andet leverede støtte til Operation Inherent Resolve.

2020 bliver et spændende år med deltagelse i flere større øvelser. Det drejer sig om MJØLNER ved Norge, hvor der blandt andet skal gennemføres live missilskydning. DYNAMIC MONGOOSE, som finder sted i Nordatlanten, som er en øvelse designet til at forbedre anti-ubådskrigsførelse blandt de deltagende enheder gennem realistisk træning, samt opbygge og styrke samarbejdsevnen på tværs af vores allierede styrker.
Derudover skal vi i løbet af året deltage to gange i JOINT WARRIOR. Det er en øvelse ved Skotland hvor der bl.a. er stor fokus på anti-ubådskrigsførelse.

Søværnet har stor fokus på anti-ubådskrigsførelse, og med deltagelse i førnævnte øvelser, har NIELS JUEL et godt grundlag for at løfte niveauet i denne krigsførelse endnu højere.

Der hersker en udpræget ”fregatmentalitet” ombord, og besætningen er stolte af det operative håndværk og høje niveau, som de leverer, og som det kræver at drive en moderne fregat. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet, høj faglighed, samarbejde og planlægning for at få enderne til at mødes i en dynamisk hverdag.

Om stillingen
Du vil som kampinformationsassistent undervand, (KIA U), være en del af operationsdivisionen, som består 23 menige, 7 sergenter, 4 taktiske officerer, samt en operationsofficer. Operationsdivisionen er opdelt i to sektioner; Kampinformations sektionen (KI SEK) og kommunikations sektionen (KU SEK). Herunder er KI SEK opdelt i Seacombat og Air defense.

Med en stilling som KIA U vil du blive en del af Seacombat, som består af 2 officerer, 2 sergenter og 8 menige. Sektionen beskæftiger sig med Anti Surface Warfare (ASUW) og Anti Submarine Warfare (ASW).

Din hovedopgave bliver at drive og udvikle ASW i samarbejde med taktiskofficer undervand (TAO U). Dermed får du medansvar får at sikre, at NIELS JUELS fastholder en kampklar ASW sektion.

Dine primære opgaver under sejlads vil være vagtholdsleder i operationsrummet i tørn med de andre sergenter fra KI SEK. Dermed er det din opgave at lede vagtholdet i operationsrummet, og sikre dig at der præsenteres et ”billede”, således den taktiske officer har bedst mulige grundlag, for at træffe de nødvendige taktiske beslutninger.

Dine primære opgaver i basehavn bliver at planlægge og el. gennemføre vedligeholdende uddannelse i Seacombat, og i særdeleshed indenfor ASW. Desuden vil du indgå i tørnen som vagtassistent.

Vi kan tilbyde dig et alsidigt og spændende job i et stærkt operativt miljø, hvor du bliver udfordret på din taktiske faglighed. Vi kan tilbyde aktiviteter, der foregår i et højt tempo, og hvor to dage sjældent er ens.

Du vil som KIA U aldrig stå fagligt stille, og vi kan garantere dig, at du i høj grad bliver udviklet i din faglighed. Vi tilbyder desuden et fleksibelt arbejdsmiljø under daglig tjeneste, således, at daglig tjeneste kan løses og tilrettelægges til at tilgodese enhedens og dine behov i forening.


Om dig
Du har en positiv tilgang til dagligdagen, og kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt håndterer flere opgaver på én gang. Du er god til samarbejde, og kan begå dig sammen med kollegerene fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til vores sektion.
Du har lysten til at gøre tjeneste i Søværnets fregatvåben, herunder arbejde i en sektion med skiftende arbejdstider i døgnet, og hvor arbejdspresset til tider er højt. Der lægges vægt på du er faglig dygtig, men der lægges endnu mere vægt på, at du er stand til at lede personel. Derudover forventes at du kan afholde undervisning for hele sektionen.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået Søværnets Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), og har bestået en funktionsuddannelse indenfor fagområdet kampinformation.

Er du ikke uddannet sergent, men ønsker sergentuddannelse, så søg endelig, da vi er i stand til at lave en uddannelsesaftale med den rigtige person til jobbet. I givet fald, vil der indledningsvis forventes en del kursus og uddannelsesaktivitet i dine hjemmeperioder.

Bestået afprøvning til GSU er en forudsætning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til operationsofficer på NIELS JUEL, Jacob Jørgensen, email 2E-NIJU-OPO@mil.dk, telefon 72 85 43 53 ellers skibets leder af kampinformationssektionen LEKI, OS Martin Tage Falk Jensen, email 2e-niju-leki, telefon 30 16 94 40.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 21. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 48.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.11.2019

Indrykningsdato

31.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent