Udstationering: Stabsofficer til den strategiske SOF sektion ved SHAPE, Begien


Udstationering: Stabsofficer til den strategiske SOF sektion ved SHAPE, Begien

Er du interesseret i planlægning på strategisk niveau og udvikling af specialoperationer og anvendelse af specialoperationsstyrker? Så er der en spændende stilling ved SHAPE nyoprettede Office of Special Operations, hvor du medvirker til udarbejdelsen af NATO’s strategiske analyser og operative koncepter inden for specialoperationsområdet.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien. Office of Special Operations (OSO) indgår som et selvstændigt kontor direkte under SHAPE Command Group.

OSO er et nyt organisatorisk element, der er etableret under SACEUR ved SHAPE i forbindelse med tilpasningen af NATO kommandostruktur. Formålet med oprettelsen af OSO er at sikre en mere solid integration af specialoperationsområdet i forhold til NATO tre hovedopgaver, herunder særligt den kollektive forsvarsopgave.

OSO skal, i koordination med NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) og øvrige specialoperationsrådgivere i ACO, forestå integration af specialstyrkeområdet i NATO igangværende operationer, operative planer, øvelsesaktiviteter og beredskaber.

Chefen for OSO er – i forhold til ovenstående – ansvarlig for rådgivning af SHAPE Command Group i forhold til udviklingen og anvendelsen af NATO specialoperationsstyrker. OSO er opbygget over tre sektioner og den danske stilling er placeret i Plans and Interoperability sektionen.

Plans and Interoperability sektionen er ansvarlig for at gennemføre de strategiske specialstyrkerelaterede analyser i relation til NATO øvelsesaktiviteter, herunder særligt policy-, koncept- og doktrinudvikling for specialoperationsstyrkeområdet.

Nationalt skal stillingen sikre, at Danmark får bemandet en højt prioriteret stabsfunktion indenfor specialoperationsområdet ved det højeste niveau i NATO kommandostruktur og herunder påvirker og skaber bred indsigt i udviklingen af specialoperationsområdet i NATO.
Om stillingen
I stillingen som stabsofficer ved OSO vil den primære opgave være at bidrage med specialoperationskompetencer til ACO udvikling, herunder bl.a.:
• Deltage og støtte i planlægningsprocesser i SHAPE med specialoperationsinput i forhold til udviklingen af de strategiske øvelsesaktiviteter.
• Deltage og bidrage med specialoperationsinput ved SHAPE udvikling operationsplaner.
• Bidrage med specialoperationsinput i SHAPE udvikling af koncepter, studier og doktriner.
• Deltage som SHAPE specialoperationsrepræsentant ved øvelsesplanlægningskonferencer i NATO.
• Medvirke til kvalitetssikring og udvikling gennem koordination med nationerne omkring øvelsesaktiviteter på specialoperationsområdet.
• Virke som Special Operations Subject Matter Expert ved SHAPE interne øvelsesaktiviteter.

Som beskrevet ovenfor er OSO et nyoprettet organisatorisk element, hvilket samtidig betyder, at du som den første i stillingen vil skulle medvirke til at forme ansvaret og indholdet i stillingen.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, MMS eller lignende på masterniveau.

Det er væsentligt, at du har solid erfaring med specialoperationer på det taktiske niveau (Special Operations Taks Group niveauet ved Jægerkorpset og/eller Frømandskorpset), gerne suppleret med erfaring det operative niveau (Component Command og/eller Joint Task Force).

Alternativt har du solid koordinations- og planlægningserfaring fra Specialoperations-kommandoen eller et lignende stabsniveau. Det er en fordel hvis du har erfaring fra deltagelse i NATO strategiske øvelser JAGUAR/JACKAL og/eller JUNCTURE/JUPITER serien.

Det er ønskeligt at du kan dokumentere en solid koordinationserfaring fra strategisk niveau og gerne fra operative stillinger. Det er en fordel, hvis dine erfaringer er udviklet i en værnsfælles stab og gerne fra en stilling i NATO.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på strategisk planlægning, herunder at du har vist, at du kan begå dig i et multinationalt miljø.
Du har en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret lederprofil, og det ligger naturligt for dig at udvikle samarbejdsrelationer på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

Som person er du strategisk tænkende og har et helhedsorienteret blik for opgaveløsningen. Du trives med at være centrum i en dynamisk organisation, hvor der løbende arbejdes med udvikling af policy og processer.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

Det er ønskeligt, at du har gennemført følgende kurser forud for besættelse af stillingen:
• NATO EXERCISE PLANNING COURSE.
• NSOS SOCC PLANNER COURSE.
• NSOS SOCC JOC COURSE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingsniveau nationalt/internationalt: M331 (Midlertidig tillagt grad af oberstløjtnant)/OF-4

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2020, som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Du skal kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT / NATO SECRET.

Forud for udstationeringen skal du kunne helbredsvurderes til "egnet uden begrænsninger".
Du skal være uddannelses- og helbredsmæssigt godkendt til internationale operationer. Derudover skal du have bestået engelsk sprogtest SLP (3-3-3-3) og være sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT / NATO SECRET.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller NMR stabschef Lars Holmgaard Nielsen på tlf.: +32 498 17 27 76.

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Palle Hvirvelkær på tlf.: 72 81 96 80.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2019 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 49, alternativt uge 50.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) SHAPE

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

31.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent