Leder af Ammunitions- og Håndvåbendepot Karup.


Leder af Ammunitions- og Håndvåbendepot Karup

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team? Så søger vi lige nu en leder til håndvåbenelementet i Karup.
Om os
Hos Ammunitions- og Håndvåbensektionen har vi en åben kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i den enkelte opgaveløsning. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner. Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution udgør ca. 80% civile medarbejdere og 20% militære.
Om stillingen
Som vores nye leder i Ammunitions- og Håndvåbendepotet får du en bred vifte af opgaver inden for:
- Styring af håndvåbendepotets administration, beholdningsansvarlig, ansvarlig for opfølgninger på og overfor depotets brugere, hvad angår våben og ammunition samt på tilhørende medarbejdere.
- Resultater; der forventes at efter en grundig oplæring i depotets opgaver, at du derefter selvstændigt varetager depotets administrative og planlægningsmæssige funktioner og opgaver herunder løbende optimering indenfor eget ressort.
- Der stilles krav til, at du er resultat orienteret og lægger vægt på at der er orden og styr på tingene. Endvidere vil du være sparringspartner for kollegaer og medarbejdere.
- Du skal være indstillet på, at deltage i diverse uddannelser for at styrke egen position og opgaveløsning.
- Du skal have kendskab til at arbejde i en politisk organisation.
- Der skal forudses en del rejseaktiviteter primært til møder/uddannelser mm.
- Du skal indgå i samarbejde med CH, LD og NK samt medarbejdere. I er tilsammen ansvarlige for, at udføre en del forskelligartede opgaver, som omfatter varemodtagelse, ind- og udlevering af våben/ammunition, optælling af lager, transport, eftersyn, pakning og forsendelse til bl.a. udlandet og indland.
- Forvaltningsloven samt bestemmelser der er pålagt funktionen skal efterleves.
- Du bliver en naturlig samarbejdspartner med resten af strukturen
- Du kan forvente at få en alsidig stilling, hvor du skal samarbejde med alle medarbejdere på depotet og i sektionen.
- Der vil være mulighed for at kunne uddanne sig til Sikkerhedsrådgiver.
Om dig
Du er seniorsergent og har erfaringer fra et lignende job i Forsvaret med logistisk indhold.

Som person er du udadvendt, fleksibel og serviceminded. Du stiller krav til dit arbejde og sætter ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden. Du er kendt for at bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre. Du har et fagligt højt niveau og du kan tilpasse dig en til tider foranderlig hverdag. Du er i besiddelse af evnen til at kommunikere og formidle på alle niveauer.

Det er ønskeligt at du har en erhvervsfaglig uddannelse som lager- og logistikassistent eller lager og logistikoperatør eller anden relevant faglig uddannelse. Du er en erfaren bruger af IT og rutineret bruger af DeMars (SAP/R3), samt er i besiddelse af et gyldigt kørekort o/3500 samt gaffeltruckcertifikat.

Det er en forudsætning for ansættelsen at du som person kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt, denne sikkerhedsgodkendelse skal kunne bevares i ansættelsesperioden. Derudover skal du besidde kørekort i kategorien B, C og B/E samt gaffeltruckcertifikat og et gyldigt ADR bevis. Det er vigtigt at du kan kommunikere i både skrift og tale på dansk samt at du har læsefærdigheder i engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, arbejdspladsen er du velkommen til at kontakte CH AHSEK MJ Mandus Andresen på telefon 25 55 28 00.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 17. november 2019 og samtaler gennemføres snarest derefter. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Aarhus.
FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

Forsvaret og uddannelsen vil give dig en masse opgaver og nogle brede rammer, hvor du kan prøve dine talenter af og få en spændende hverdag. Vi er en blanding af civil og militær medarbejdere på depotet. Vi har en uformel tone, men samtidig sætter vi vores faglighed højt, og yder en god og stabil service for vores kunder.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og kampfly til støvler og lommeknive. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

30.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent