Efterretningsspecialist til 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet


Efterretningsspecialist til 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som efterretningsspecialist i ved 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde. Stillingen er unik, med stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder.

Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder og udarbejder skarpe taktiske efterretningsprodukter til beslutningstagere i hele forsvaret.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser, samt Counter- Intelligence og militær sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområderne.

Vi er en arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en udfordrende stilling som efterretningsspecialist ved 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet i Varde.
Stillingen er unik, med stor grad af selvstændighed, mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Tjenesten består af kontorarbejde, funktionsuddannelse samt udstationering i internationale operationer.

Din nærmeste foresatte er CH major H.C. Nielsen. I IRM/CM ’en er der både civile og militære analytikere. Opgaven er i fokus og det betyder, at det er specialisten på et givet områder, der har teten.
Nøgleord er faglighed, saglighed og troværdighed.

Faciliteterne ved Efterretningsregimentet er moderne og indrettede i sikrede bygninger. Der rådes over klassificerede kommunikationsmidler. Tjenesten omfatter kursusaktivitet i ind- og udland. Der planlægges på afspadsering af merarbejde. Fleksibilitet i mødetid – og sted, herunder hjemmearbejde kan aftales med nærmeste chef.
Om stillingen
Efterretningsspecialist indeholder tre hovedopgaver:
a) Indsamling og strukturering af efterretninger fra et missionsområde.
b) Bearbejdning af data og opdatering i efterretningsdatabase.
c) Støtte analysen med efterretningsprodukter – briefing og skrift.

IRM/CM sektionen arbejder vi i et skarpt, lukket efterretningsmiljø med analyser til opstillende, udsendte og foranstående enheder og myndigheder.
Der er et tæt samarbejde med relevante efterretningsorganisationer i ind- og udland, hvorfor det er vigtigt, at man kan gebærde sig i mange sociale sammenhænge på en troværdig og overbevisende måde, også på engelsk.

• ESPEC skal understøtte analysen til støtte for udsendte danske soldater i. Der vil både være selvstændigt arbejde og opgaver i rammen af teamet.
• Stillingen vurderes at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på efterretningsområdet, ligesom der kan være ændringer i de danske styrkebidrag der flytter fokus.
• Du skal have vilje, lyst og evne til at arbejde fokuseret med efterretninger, kunne håndtere store mængder information og strukturere data, samt arbejde i analytiske databaser. Du skal derfor have gode IT-kundskaber, kunne levere produkter til tiden til teamet og sektionen, på sigt kunne briefe overbevisende på udvalgte ansvarsområder i større og mindre fora.
Om dig
Vi søger en konstabel/overkonstabel, du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM, kunne udsendes til internationale operationer, samt besidde evne og vilje til at dygtiggøre sig indenfor efterretningstjeneste.

Du skal have meget godt forståelse for IT, herunder er det ønskeligt at du har arbejdet med analytiske databaser (Ibase/Analystnotebook), eller andre relevante analysestøtteredskaber.

• Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde meget gode IT-færdigheder og gode analytiske anlæg.

Det er ønskeligt, at ansøgeren besidder erfaring fra internationale operationer og tjeneste indenfor efterretningstjeneste.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.

• De vigtigste fokuskompetencer er: Faglighed, professionalisme og analytisk tænkning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major H.C. Nielsen på telefon på telefon 728 29667 eller på mail EFR-2B-002A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. december 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 49 og 50.

Stillingen ønskes til besættelse den 1. januar 2020.

I forbindelse med ansættelsessamtalen vil der blive gennemført nogle skriftlige tests af kandidaten, af forventeligt 1 times varighed. Samtalen forventes ligeledes, at tage 1 time.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

28.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent